GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

„De Wegwijzer.' Jaarboekje ten dienste der  Christelijke Actie in Nederland. 1927. Tweede  jaarg^ang.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

„De Wegwijzer.' Jaarboekje ten dienste der Christelijke Actie in Nederland. 1927. Tweede jaarg^ang.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Rotterdam. — N.V. Dagbl. „De Rotter-(dammter".

Dat het niet bij den eersten jaargang is gebleven' toont, dat deze Wegwijzer zijn weg heeft gevonden.

Men vindt er veel wetenswaardigs in, dat in den. vorigen jaargang niet voorkwam.

Men krijgt zoo een inzicht in den omvang van onze' Christelijke Actie.

Toch zou dunkt ons de Wegwijzer aan waarde winnen, wanneer hij geheel tegen het eind© van het jaar en niet zoo vroeg als thans werd uitgegeven.

Zoo vindt men b.v. hierin niet het gewijzigde posttarief, dat reeds met 1 October 1926 werd ingevoerd. Een briefkaart voor het binnenland kost volgens deze opgave nog altijd 71/2 cent, enz.

Ook heeft men naar den leerstoel van prof. Vollenhoven blijkbaar gegist. Hij staat hier als theologisch hoogleeraar opgegeven met de Vakken: Ethiek en Elenctiek!

Prof. Geesink is volgens den Wegwijzer als Theologisch professor wel rustend, maar in de Litteraris(; be Faculteit doceert hij nog altijd Geschiedenis der Wijsbegeerte, Logika en Psychologie! Onder de Curatoren! der Vrije Universiteit zoekt men den naam van Ds T. Ferwerda tevergeefs.

Ik vrees, dat dit niet de ©enige fouten 'zijn. Men kan er ook te vlug bij zijn!

Scheurkalenders.

De scheurkalenders, welke wij ontvin.gen, hebben alle een schild in stemmige kleuren.

Geen ervan munt echier uit door bijzondere artistieke waarde.

„Fi1ippus" brengt in beeld Eha, die aan de weduwe te Zarfath de toezegging doet, dat het meel van de kruik niet zal verteren en de olie der flesch niet zal ontbreken. „Gezelle Meerburg" (uffgave van D. H. Littooij Azn te Terneuzen) geeft het tafereel van Naomi en Ruth op weg naar Bethlehem. „Uitd e Fonteinen des Heils" (uitgave van W. Kiichner onder redactie van Ds W. H. Oosten) toont Mozes op Nebo. „Maranatha" (uitgave van J. H. Kok, Kampen, onder redactie van Ds J. J. Knap Czn) veraanschouwelijkt de ontmoeting van Eliëzer en Rebekka bij de bron.

De premie voor Filippus schreef Ds K. Fernhout onder den titel „Geplukte Aren .van bet veld der Schrift", Zij bundelt 47 meditaties van 'hoog karaat. „Gezelle Meerburg" herdrukt een waardevol boekske van wijlen Ds A. Littooij over „Belijdenis-Avondmaal-Tucht", dat door Ds P. van-Dijk up to date is gemaakt. „Uit de Fonteinen des Heils" gaat vergezeld van een bewerking van een bijbelschen roman van Johannes Wehrmann, welke fantaseert over Filemon, Onesimus en Paulus en „Meer dan Overwinnaars" is geheeten. „Maranatha"

lijkt ook dit jaar geatonneerd te zijn op Johannes, die zich graag in de Kerkgeschiedenis beweegt en thans en verhaal uit den tijd van Luther geeft „Heinrich von ernstein".

De inhoud der kalenderblaadjes kan, voorzoover wij ze hebben losgemaakt, zonder reserve het Gereformeerde imprimatur ontvangen. Dat de achterzijde van de „Maranatha"-blaadjes verzorgd wordt door de begaafde schrijfster Mevr. G. 'Sevensma—Themmen moet als een buitengewone aanwinst worden aangemerkt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 december 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

„De Wegwijzer.' Jaarboekje ten dienste der  Christelijke Actie in Nederland. 1927. Tweede  jaarg^ang.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 december 1926

De Reformatie | 8 Pagina's