GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

337 resultaten
Filteren
van 34
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

IV. Het Leerboek. Het. Leerboek doorliep sinds de Synode Leeuwarden een lijdensgeschiedenis. vanDe Proeve van 1923 vond te Utrecht geen gunstig onthaal.De opdracht der Deputaten werd daar gewijzigd. In 1927 te Groningen ...

De Reformatie
HEPP
1139 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

IIL De zaak-Dr A. Noordtzij. Een der eerste zaken, waaromtrent de Generale Synode een beslissing nam, was die aangaande Dr Noordtzij.De kerk van Doom verzocht, dat door de Synode voor bijzondere gevallen aJs dat van Dr Noordtzij een uitzondering op den ...

De Reformatie
HEPP
1231 woorden
Persstemmen.

Persstemmen.

Zweiuei.Vertelden we in een andere rubriek onlangs het een en ander over Prof. Dr S. Zwemer, „Onze Toekomst" geeft interessante bijzonderheden over deze merkwaardige persoonlijkheid. Wij willen ze onzen lezers niet onthouden.Onder ons Gereformeerd volk, onder onze landgenooten, onde ...

De Reformatie
HEPP
1078 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Spaarzaam druppelen nog in onze kerkelijke pers de beschouwingen over de Synode van Arnhem.Het besluit der Synode om te Kampen het admissieexamen af te schaffen, wordt door Dr W. H. Gispen Jr in de „Geref. Kb. van Delft" aldus toegejuicht: De eerste week van de Synode te Arnhem brac ...

De Reformatie
HEPP
J. W.
3375 woorden
Persstemmen.

Persstemmen.

Preekconsent aan professoren en studenten in de Geref. Kerk in Zuid-Afrika. „Die Kerkblad" schrijft aangaande een besluit der Synode van de Geref. Kerk in Zuid-Afrika: Die twede besluit van die Sinode geld ook die prediking en daarom word dit in hierdie verb ...

De Reformatie
HEPP
1286 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

II. De werkwijze der Synode. Vóór het samenkomen van de Siynode is veel over haar werkwijze geschreven.Onwillekeurig zal men zich aivragen, of dit eenigen invloed heeft gehad op deze Synode.Voorop sta, dat het moderamen ...

De Reformatie
HEPP
1190 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

De Hel in Rusland, door F. A. Mackenzie, vertaling van Frederika Quanjer. N.V. J. M. Biredée's ü. M. — Rotterdam.In ons land zijn in de grootere plaatsea protestvergaderingen gehouden tegen de geloofsvervolgingen in Rusland. Uit de verslagen daarvan bleek, dat men wel onder den indruk verk ...

De Reformatie
HEPP
1642 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Antimilitairisme en School met den Bijbel. Met algemeene instemming lazen we in „De Groninger Kerkbode" van de hand van Ds J. Gispen: De kwestie van anti-militairisme en ontwapening blijft ook onder ons aan de orde van den dag. Telkens neem ik me voor daarov ...

De Reformatie
HEPP
2529 woorden
Als ik Christelijk Historisch was..... VI. (Slot).

Als ik Christelijk Historisch was..... VI. (Slot).

Als ik Christeliijk Historisch was van het typeprof. Slotemaker de Bruïne, zou ©r dus geen ©nk©l© reden voor mij bestaan om mij tegen de subsidiëering van het Bijzonder Hooger Onderwijs te verzetten.Ook zou ik de bedenking, dat dan de versplintering van ons volksleven daardoor in de hand z ...

De Reformatie
HEPP
1989 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Wenken voor predikanten. Ds H. W. Laman zoekt naar briljanten en stelt ze dan te kijk in het „Geref. Kerkbl. voor Drente en Ov." In het laatste nummer publiceert hij onder „gevonden briljanten" o.m. het volgende: „Let op uw kleeding, " zei Ds Gildemeester, a ...

De Reformatie
HEPP
607 woorden
van 34