GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

EVEN PARKEEREN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

EVEN PARKEEREN.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Veldtocht der liefde.

Onophoudelijk bewegen zich onze gesprekken rondom het thema „oorlog". Het is niet mogelijk dat twee menschen elkander ontmoeten zonder dat zij de kansen der strijdende mogendheden wikken en wegen. Velen trachten in hun gedachten en woorden den loop der gebeurtenissen te dwingen in een bepaalde, door hen gewenschte, richting-. Zoo zal het afloopen, zij zijn daar zeker van, dat wil zeggen: zij willen het zoo! IJdele moeite! Al maken wij ons nog zoo dik en tooncn ons flinker dan flink, , de teugels van het wereldbestuur liggen niet in onze handen. Die liggen in de doorboorde handen van den Christus Gods. Broeder, zuster, laat Hem besturen, waken; 'tis wijsheid wat Hij doet. Het woord van den Heere mag weleens voor onze ooren herhaald: Vraagt Mij de toekomende dingen en vertrouwt Mijn zonen en het werk Mijner handen aan Mij toe! (Jesaja 45:11, vertaling-RidderbO'S).

Niet alleen dat wij gedurig met de oorlogsgebeurtenissen bezig zijn, maar zij hebben ook sommigen innerlijk in een toestand van verbittering gebracht. Dat wij bedroefd zijn, ons verslagen gevoelen, ons voor Gods Aangezicht verootmoedigen, dat wij niet luchlig daarhenen leven en de gebeurtenissen ons niet innerlijk onberoerd laten, dat spreekt vanzelf, behoort het althans te doen. Maar als ons hart de felle melodie neuriet van het lied van den haat, dan hebben wij de gebeurtenissen verkeerd be-leefd. De reacties van de belijders op het wereldgebeuren moeten verschillen van die van de menschen, die God niet kennen en anders is het niet goed met ons gesteld.

Wij zullen ons ook in dezen tijd, in de huidige omstandigheden, tegenover de menschen, die ons thans omringen, als christenen en christinnen moeten gedragen. Onze gezegende Heere is waarlijk niet in de wereld gekomen om brandstof te werpen op het vuur van den haat. Hij heeft ons een anderen levensregel geschreven: Hebt uw vijanden lief, zegent ze die u vervolgen, doet wel degenen die u haten en bidt voor degenen diti u geweld aandoen. Hij heeft ons niet geleerd: als uw vijand hongert, doe alsof hij lucht voor u is — maar spijzig hem! Dat is de levenshouding, waarin de Heere zijn discipelen wil zien, waartoe Hij hen begenadigen wil door de werliing des HeUigeii Gcestes. Deze les zullen wij moeten loeren, broeder en zuster. Wij zullen elke opwelling van haat en bitterheid moeten leeren zien als een stuk van die afschuwelijke zonde, waarom wij in Adam zijn verdoemd en waarvoor de Heere Jezus Zijn bloed heeft vergoten. Wij zullen liefde, concrete liefde tegenover hen over wien ons hart gram was, moeten leeren beschouwen als een stuk der verlossmg, door Christus aangebracht, als een loot van het nieuwe leven, als de gehoorzaamheid, waartoe de Doop ons vermaant en verplicht.

Gemakkelijk is deze les niet, zij gaat tegen vleesch en bloed in. De menschen zullen ons mogp'lijk voor slap schelden en van aanpassing betichten. Toch is hier het ware heldendom: Die zijn geest beheerscht, is sterker dan die een stad inv neemt!

De geloovige vereeniging met deze liefdewet Gods zal ook na beëindiging van den strijd herstel kunnen teweegbrengen in een verscheurde wereld, indien zulk een herstel ons nog door God genadiglijk zal worden vergund. Wij zulleUj helderder dan tevoren, , moeten leeren beseffen dat iemands geluk nooit kan rusten op het ongeluk van een ander. Toenaad'ring — zij het ook niet door menschelijke eenheidsmanie — toenaad'röig eischt Gods orde en dezer tijden nood! Zoodan, broeders, wij zijn schuldig. Niet aan het vleesch' om naar het vleesch te leven, want indien gij naar het vleesch leeft, zoo zult gij sterven en zult gij met deze tegenwoordige, booze wereld vergaan. Maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zoo zult gij leven!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 augustus 1940

De Reformatie | 8 Pagina's

EVEN PARKEEREN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 augustus 1940

De Reformatie | 8 Pagina's