GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Globaal bij de Kerk hooren

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Globaal bij de Kerk hooren

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

In ons vorig nummer gaven we twee driestarren over de nieuwe belijdems van dr F. L. Bos. Uit de ééne („Kauwgum-belijdenis") puurden we zijn eigenhandige verklarmg, dat ze beteekeut volgeus mterpretatie nummer één: „de kinderen zijn te tellen bij, te rekenen tot, te erkennen als te behooren tot den KRING van hen, in wie de Geest werkt" zóó en zóó. Die kring was de kerk. Ergo, de eene conclusie van dr F. L. Bos Is:

„de kinderen zijn te tellen bij, te rekenen tot, te erkennen als te behooren tot de kerk".

Maar uit de andere driestar (, , Hoe telt men in Vlaardingeu? ") bleek ons, dat dezelfde dr P. L. Bos blijkens interpretatie nummer twee zegt: ge moet de kinderen zonder onderscheiding tellen, rekenen, erkennen als zoo en zoo. „Zonder onderscheiding" beteekende volgens dr F. L. Bos: globaal genomen. Hij zei het zelf. Ergo, de tweede conclusie van dr F. L. Bos luidt:

„de kinderen zijn globaal genomen te tellen, rekenen, erkennen".

Combineer nu belde conclusies en ge krijgt: , , de kinderen zijn globaal genomen te tellen"bij de kerk, globaal genomen te rekenen tot de kerk, globaal genomen te erkennen als te behooren tot de kerk".

Ik weet niet, hoe het den lezer gaat. Alleen weet Ik, hoe het mij zelf gaat. Ik vmd dit ta strijd met den catechismus. Zal men ook de jonge kinderen doopen? Antwoord: ja.

Doopen kan men nooit globaal, dacht ik. Ergo: zal men ook de kinderen doopen één voor één, zonder onderscheid? Antwoord: ja. Motief: want „zij zijn m de gemeente Gods begrepen, en hun komt de belofte toe". Dat woordje „zij" móet slaan op de m de vraag genoemden. Dus op de kinderen zoader onderscheid. Ergo, de Catechismus zegt:

, , d£ kinderen zijn stuk voor stuk, zonder onderscheid en zonder onderscheiding, en heelemaal niet globaal genomen, doch „allen EN een iegelijk" te erkennen als (enz.) te behooren tot de kerk".

Zoodat dr F. L. Bos' Interpretaties hem in strijd brengen met den Catechismus. Ik zou zoo zeggen: niet op mijn standptmt (want, anders dan ds Veldkamp, vind Ik schorsen een zeer ernstig ding), doch op dat van de synodoeratie: men moet dr F. L. Bos daar nu maar meteen weer schorsen. In zijn formule is hij het volkomen eens met de synodocratie; maar in zijn toelichting erop is hij m strijd met de belijdenis. (Ook in zijn formule zelf; op mijn standpunt, maar dat gelooft natuurlijk de synodooratische kerk van Vlaardingen niet; dat laten we dus loopen).

Let sens' op, of men dr F. L. Bos nu gaat schorsen wegens afwijking van de belijdenis, nog wel dadelijk na zijn terugkeer, pardon, overgang.

Want zelfs, " ik zeg: zèUs indien men hem zou willen sauveeren met het zeggen: meneer, er Is een mwendlge èn een uitwendige zijde van het verbond, en et is een volle èn een niet-voUe doop, en zoo is er ook een uitwendige en een Inwendige kerk, een voile en een niet volle kerk, een onzichtbare en een zichtbare kerk, en wat dies meer zij, zelfs dan zeg ik: het strijdt nog met de belijdenis. En dat weet dr E. D. Kraan, onderteekenaar van de schorsmgsbullen van 1944, bizonder goed. En dr Berkouwer. En ds Duursema. En dr J. Hoek. En dr Ridderbos. En nu houd ik maar op.

Let op: ze zullen dr F. L. Bos niet schorsen. En ds B. A. Bos vertelt, dat de vervangingsformule er straks ook aan gaat. Ik zou zeggen: als dat ding verdwijnt, omdai. men het verkeerd vindt, best. Maar als het verdwijnt, om iedereen maar te laten vrijbuiteren, en zich nergens meer Iets van aan te trekken, dan is het maar goed, dat ds B. A. Bos ons op tijd gewaarschuwd heeft.

B. A. Bos ons op tijd gewaarschuwd heeft. Globaal genomen doopen. Waar de scholastieke

Jormuleerderij iemand, die toch ook eens goed geschreven Jieeft, al kan doen uitkomen.

Met de formule de synode bekoren. Met de toelichting luie vrijgemaakten Wie heeft u betooverd? "

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 april 1950

De Reformatie | 8 Pagina's

Globaal bij de Kerk hooren

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 april 1950

De Reformatie | 8 Pagina's