GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1950-04-22
De beteekenis van de vrijmakmg voor theologie en leven

De beteekenis van de vrijmakmg voor theologie en leven

(II) Wanneer wij daarom tot den achtergrond van den kerkstrijd van deze jaren trachten door te dringen, dan zullen wij ons er rekenschap van dienen te geven, dat de deformatie in de Kerk niet is los te maken van de geschiedenis van het wijsgeerig denken van Europa ...

22 april 1950
De Reformatie
R. H. BREMMER.
2315 woorden
De wijzen in hun arglistigheid gevat, 2

De wijzen in hun arglistigheid gevat, 2

Het teeken van Jona, den profeet, was hun eenmaal toegezegd als boos en overspelig geslacht, omdat zij eigen ontrouw-jegens-den-HEERE trachtten te bedekken door de verdenking van onbetrouwbaarheid bij Jezus, zoodat zij Zijn woorden weigerden te aanvaarden. Zijn wonderteekenen aan den duivel toesc ...

22 april 1950
De Reformatie
J. GROEN.
1197 woorden
Ontwilckelingsidee in de  pluriformiteitsleer ?

Ontwilckelingsidee in de pluriformiteitsleer ?

[Verleden week bleef 't slotgedeelte staan wegens plaatsgebrek. We geven thans dit slot; gemakshalve kiezen we een nieuw opschrift. De (I) onder den titel van verleden week kan dus vervallen. K. S.]En dan is er nóg iets. Er is nog een vraag, die wij als één der voornaamste, zoo niet als dé ...

22 april 1950
De Reformatie
K. S.
1601 woorden
GEHEIME AGITATIE

GEHEIME AGITATIE

De Oosterbeeksche conferentie II heeft eens beweerd, dat er in 1944 wel „agitatie" gevoerd was. Dr F. L. Bos, gevraagd om namen en feiten te noemen, deed het niet. Intusschen blijkt van allerlei kant, dat er thans agitatie gevoerd wordt. Op onderschelden plaatsen houdt men geheime samenkomsten; e ...

22 april 1950
De Reformatie
K. S.
967 woorden
Als men van zijn bed een schrijfbureau en  van de studeerkamer een slaapkamer maakt

Als men van zijn bed een schrijfbureau en van de studeerkamer een slaapkamer maakt

In een pastorie ergens in Groningerland, in Kantens, zag dezer dagen een kindeke het levenslicht, waarvan de pastor Ds A. M. Lindeboom de geestehjke en met deie geboorte kennelijk zeer ingenomen vader is. Het papieren wicht, dat in druk ter wereld kwam, werd ten kantore van den uitgever en accouc ...

22 april 1950
De Reformatie
D. E. C.
1519 woorden
Globaal bij de Kerk hooren

Globaal bij de Kerk hooren

In ons vorig nummer gaven we twee driestarren over de nieuwe belijdems van dr F. L. Bos. Uit de ééne („Kauwgum-belijdenis") puurden we zijn eigenhandige verklarmg, dat ze beteekeut volgeus mterpretatie nummer één: „de kinderen zijn te tellen bij, te rekenen tot, te erkennen als te behooren tot de ...

22 april 1950
De Reformatie
K. S.
658 woorden
Wanneer de schoenen aangetrakken?

Wanneer de schoenen aangetrakken?

In ons nr 29, bl. 240, citeerden we een authentieke uitlating van ds Toomvllet. En verklaarden, dat we daarin bevestigd vonden waf wij allang beweerden. Nu komt een lezer ons een ander citaat van ds Toom­ vllet voorleggen. Hij meent, dat daaruit zou blijken, dat mijn bewering, dat ds T. bevestigi ...

22 april 1950
De Reformatie
K. S.
398 woorden
Rast van Jonningen ende synodocratische pers

Rast van Jonningen ende synodocratische pers

Eerst heeft ds Vellenga, en daarna heeft dr v. d. Zanden het de moeite waard gevonden, met veel reserves de één, en met wat minder reserves de ander, Ietwat nonsens over te nemen uit een correspondentie tusschen wljlen Rost van Tonningen en wijlen Seyss Inquart, waarin — door eerstgenoemde — de n ...

22 april 1950
De Reformatie
K. S.
411 woorden
Pro en contra ,,natuurlijke theologie"

Pro en contra ,,natuurlijke theologie"

Uit hetzelfde nummer van „In de Waagschaal" knippen we van drie auteurs een uitlating.De eerste is A. W. K.. Er boven staat: „Het gecoupeerde slot van „The third man". Dat moet de titel van een film zijn, waarover ik iets las in een blad, ik weet niet m.eer welk. Het blad beweerde, dat de ...

22 april 1950
De Reformatie
K. S.
810 woorden
De technische vooruitgang en de vrijheid in den arbeid

De technische vooruitgang en de vrijheid in den arbeid

(II slot) Van meer dan één zijde, zoowel van de zijde vaa christelijke als van socialistische woordvoerders, heeft men getracht de beschouwing ingang te doen vinden, dat de technische vorderingen, die de vorige eeuw en de onze te zien geven, een gevaarlijke aantast ...

22 april 1950
De Reformatie
(II slot)
P. GROEN.
G.
1655 woorden
van 2