GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

S. P. Akkerman:„Breekbare waar" Baam, Bosch & Keuning N.V.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

S. P. Akkerman:„Breekbare waar" Baam, Bosch & Keuning N.V.

4 minuten leestijd

, S. P. Akkerman: „Breekbare waar" Baam, Bosch & Keuning N.V.

Evenals het vorige boek van dezen schrijver, speelt dit verhaal in Friesland. De taal is overwegend Nederlandsch, enkele zinnen zijn Friesch, een paar korte gesprekken in 't stadsfriesch geschreven, maar niet heel zuiver.

Akkerman vertelt, speelt menschen tegen elkaar uit, weet een pakkend verhaal te leveren — maar gaat niet diep. Dat Jelle, de jongen uit een achterbuurt, de zaak van zijn vroegeren patroon, bij wien hij als loopjongen begon, kan overnemen, is niet alleen een zaak van eigen flinkheid. Jelle en die zaak groeien naar elkaar toe, want Jelle gaat met hard werken vooruit; de zaak, door het slechte beheer van den jongen baas, hard achteruit. En zoo-kan het gebeuren, dat Jelle in den crisistijd de zaak kon overnemen.

't Verhaal speelt rondom den flinken Jelle, - svien alles voor den wind gaat: hij trouwt gelukkig, wordt financieel gesteund, erft later en komt goed door de crisis heen, met een zekeren durf en ondernemingsgeest. Dat hij een geloovig man wordt, komt door den invloed van zijn vrouw, maar wordt psychologisch niet beschreven.

Zijn tegenspeler, Berend, begint als rijke zoon, trouwt met een half-adellijk meisje, ziet veel van de wereld, maar is ongelukkig in z'n huwelijk, slap in zaken, overbelast tijdens de crisis. Ook hier veel verhaal, veel gebeurtenissen, maar weinig zielkundige verklaring.

Akkerman geeft geen romans, maar als volksverteller heeft hij stellig aanleg, hoewel er uiterst zwakke plekken voorkomen in zijn boek. Toch zullen velen het met veel genoegen lezen, want het is, wat men noemt een , , vlot" boek.

Aart Romijn: „Vijf en veertig". Bosch & Keuning N.V., Baam.

In een vrij snel tempo verschijnen de boeken van Romijn. Ze gaan er blijkbaar goed in, en dit is begrijpelijk. Leek het even, alsof hij een anderen koers zou inslaan, in dezen nieuwen roman sluit hij zich weer bij zijn eerste werk aan. Dit üjkt mij een wijs besluit, want dit soort boeken „ligt" Romijn, en het fantastische genre (Het beloofde land), niet. Een geboren realist moet zijn aard getrouw blijven.

Een crisisroman wordt ons hier gegeven, die niet alleen een zuiver beeld geeft van de benauwende jaren van den tweeden wereldoorlog, maar helder laat zien, welk een invloed zij uitoefenen op de uiterlijke gesteldheid van de menschen.

Wanneer een kantoorbediende er toe komt, na een langen lijdensweg, het beroep van leedaanzegger, dat hij vroeger verafschuwde als „kraaien"-werk, te aanvaarden als een godsgeschenk, dan moet er heel wat in en met hem gebeuren. En die innerlijke omzetting tengevolge van uiterlijke omstandigheden, weet Romijn voortreffelijk uit te beelden. Weer zijn vooral zijn vrouwenfiguren goed: het dappere vrouwtje, dat in het leven zelf moet leeren, dat het geloof pas waarde heeft, als het innerlijk doorleefd wordt, brengt haar man met Gods hulp, terecht.

Het godsdienstige element is, door den typisch Her-

vormden geest, niet het best geslaagd, is soms zelfs zwak. Maar desondanks is het Romijn's sterkste boek, dat men met ontroering leest.

H. S.

Jaap Wind: „Bericht van je jongen", Baarn, Bosch & Keuning N.V.

Men vraagt zich af, of dit kleine boekje nog wel reden van bestaan heeft, nu de Indische kwestie schijnt afgedaan te hebbeji en alle soldaten zijn teruggekeerd. Toch kan men zijn bestaansrecht wel verdedigen. De brieven van dezen soldaat, die niet terugkeerde, openbaren een mentaliteit, die in de oorlogsbrieven vaak verzwegen wordt. Het spreekt van een zwaren strijd, niet tegen opstandelingen, maar tegen eigen vleesch en booze lusten. In zooverre is het goed. Maar het verloop van dien strijd is zeer onevenwichtig beschreven. Naast goede gedeelten staan zeer veel zwakke stukken. De schrijver heeft zijn stof niet aangekund, het is gebleven bij een poging, het innerlijk leven van een geloovigen jongen te peilen, wiens godsvrucht het uiteindelijk won van zijn felle tegenstanders: vleesch en wereld.

H. S.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 31 maart 1951

De Reformatie | 8 Pagina's

S. P. Akkerman:„Breekbare waar

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 31 maart 1951

De Reformatie | 8 Pagina's