GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Boekbespreking

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

„Augustinus", door J. Geelhoed. Oosterbaan & Le Cointre N.V., Goes.

Intiemer kennismaking met dit boek dan mij aanvankelijk mogelijk was bevestigt de indruk, in het „Inleidend Woord" door mij geuit, dat kennis zoals de heer Geelhoed van Augustinus blijkt te bezitten, eerst na jarenlange studie wordt verkregen. Van de breedheid van 't onderzoek leggen mede de zeer talrijke citaten in de tekst getuigenis af, en de „Geraadpleegde Literatuur" aan 't eind drukt er het zegel op.

De schrijver heeft de stof verdeeld over twintig hoofdstukken, waarin we horen van Augustinus' omgeving, jeugd, optreden als leraar in de welsprekendheid, onbevredigdheid met de aan het christendom vijandige philosophieën en stromingen van zijn tijd, zijn bekering, zijn kerkelijke ambtsdienst, zijn strijd met schismatici en ketters, zijn schriftelijke nalatenschap en levenseinde. De hoofdstukken zijn niet te lang, ook de zinnen zijn kort, de stof is overzichtelijk ingedeeld. De auteur heeft de gave om de dingen helder voor te stellen. Wie Augustinus wil leren kennen, leze dit boek: het bevat een schat van gegevens over deze Noord-Afrikaanse bisschop, in wiens levensgang de woorden genade, s t r ij d en ere zo diep staan ingegrift.

We zijn met dit boek blij en wensen het een zeer brede lezerskring toe. Ook hopen we, dat de heer Geelhoed zijn kerkhistorische studiën voort zal zetten. Met het oog daarop zij het ons vergund (geen ogenblik de bekende nazin vergetend: l'art est difficile) de wens uit te spreken, dat de schrijver alsdan nog wat scherper het bos in beeld brenge (desnoods wat minder bomen) en dat de tekstcitaten (in een populair bedoeld werk minder gewenst en het geheel wat onrustig makend) mogen wegvallen om plaats te maken voor verwerking in eigen reproductie.

Ds Joh. Francke schreef een hoofdstuk over Augustinus' De doctrina Christiana. Dit roept me de studententijd voor de geest: Prof. Hoekstra heeft indertijd op college zijn leerlingen beurtelings een gedeelte van dit werk doen behandelen om hun oordeel te scherpen inzake vragen van hermeneutiek en homiletiek. Ds Francke geeft een keurig overzicht van dit boek, en voegt er telkens waardevolle critische opmerkingen aan toe. Voor predikanten en a.s. dienaren des Woords is met name dit hoofdstuk van betekenis; het verhoogt de waarde van dit instruc­

tieve werk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 juni 1952

De Reformatie | 8 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 juni 1952

De Reformatie | 8 Pagina's