GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

DuitSChland. Een rectificatie. Toen wij in no. 504 van ons blad aan de hand van Dr. Zahn onze lezers een blik deden slaan op den gang der dingen in het Wupperthal gedurende deze eeuw, teneinde aan te toonen, dat, schoon zoowel de Gereformeerde als de Luthersche kerken in dit deel van Duitschland buitengewoon hebben gebloeid, evenwel de tijdgeest, waardoor de invoering van de Unie mogelijk werd, ook in dal deel van den wijngaard des Heeren veel heeft verwoest, — spraken wij ook met een enkel woord een afkeurend oordeel uit over de godsdienstige opwekking, die in het jaar 1861 in het stedelijk weeshuis te Elberfeld werd waargenomen. Op het voetspoor van Dr. Zahn noemden wij die opwekking »een ziekelijke beweging, vergezeld van zenuwtoevallen."

Naar aanleiding van dit oordeel zond ons de Weledelgeb. heer AV. van Oosterwijk Bruyn, die ons de eer van zijne vriendschap gunt, een boekje, handelende over hetgeen in 1861 in genoemd weeshuis is voorgevallen, met verzoek om het in overweging te nemen. Gulweg moeten wij erkennen, dat dit ons oordeel heeft gewijzigd. Het is een getuigenis van zeven Elberfeldsche predikanten omtrent genoemde geestelijke opwekking in het weeshuis. Zij komt op het volgende neder:

Doordat de geesel van de cholera de stad Elberfeld zeer had geteisterd, was de drang van de godvreezenden en van hen, die nog eenigszins verstonden, dat het de slaande hand Gods was die de stad bezocht, om tezamen om uitkomst te bidden, groot geworden. In die gebedsuren werd ook dikwerf de nood der kinderen van het Elberfeldsche weeshuis, die aan hunne verzorgers door hunne wederspannigheid groot verdriet aandeden, gedacht Eens kwam het in die inrichting toch zóó ver, dat, toen het den weezen op een Zondag verboden werd uit te gaan, omdat het sterk dooide, de kinderen zich gemeenschappelijk gingen verzetten; men wilde bij de huisgodsdienstoefening niet medezingen, er werden glasruiten ingeworpen enz. Maar de hand van een sterkere kwam over hen; reeds den volgenden dag openbaarden vele knapen een levendig gevoel van hunne zonden, en er ontstond een drang, om vergiffenis van God af te smeeken. In de weken, die voorafgegaan waren, hadden enkele meisjes haar zielenood aan den vader van het weeshuis bekendgemaakt. Toen echter meerdere kinderen hunne zonden begonnen te gevoelen, werden bedestonden in het weeshuis gehouden, tot welke eerst enkel volwassenen werden toegelaten, doch later ook die kinderen, die het krachtigst waren aangegrepen. Onder de knapen van het weeshuis hield men reeds samenkomsten tot gemeenschappelijk gebed. Van den isten Februari af werd als het ware het geheele weeshuis door de beweging medegesleept. Sommigen werden ook lichamelijk daardoor aangegrepen; zij begeerden, dat men voor hen bidden zou en niet weinigen kregen binnen ettelijke dagen vrede, zoodat zij den Heere prezen. Bij deze kinderen openbaarde zich een krachtige geest des gebeds; in het bijzonder gevoelden zij zich gedrongen om voor de nog onbekeerde kinderen te bidden. Van het midden van Februari af kwamen lichamelijke aandoeningen weinig meer voor; de beweging nam een stiller karakter aan.

Nu wordt het toegegeven, dat het ook in het Elberfeldsche weeshuis geweest is, gelijk bij alle andere dergelijke bewegingen, namelijk dat slechts een klein deel van de aanvankelijk cpgewekten tot bekeering gekomen is. Doch er zijn goede vruchten, volgens het getuigenis van de zeven Evangelische predikanten, van de opwekking gebleven. En dit is niet te ontkennen, dat na acht weken de toestand van het weeshuis geheel was ongekeerd. In plaats van den geest van oproer had die des gebeds de overhand gekregen. Dit was een wonder, door de hand des Heeren gewrocht, te noemen. Ons komt het althans voor, dat dit niet heeft kunnen geschieden, dan door de bijzondere werking van den Heiligen Geest. Opmerkelijk is het, dat juist de knapen, die tevoren het meest gerebelleerd hadden, het diepst werden ontdekt. Ook moet nog getuigd dat de lichamelijke aandoeningen, die bij knapen en meisjes opgemerkt werden, van voorbijgaanden aard bleken te zijn; er wordt althans gemeld, dat niet één blijvende schadelijke gevolgen daarvan gehad heeft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 januari 1888

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 januari 1888

De Heraut | 4 Pagina's