GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Vaccine.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vaccine.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Telkens hoort men van liberale zijde, dat de gemoedsbezwaren tegen de vaccine ingesluimerd zijn.

Het kan daarom zijn nut hebben, uit de praktijk des levens weer eens een stem te laten opgaan, waaruit het heel anders blijkt.

Ziehier het schrijven van een man, die onder den vaccinedwang waarlijk lijdt.

Neem mij niet kwalijk, dat ik de vrijheid neem U.WEd.Z.G., als leider der A. R. partij en tevens als handhaver der Ger. Bel., waartoe of waarbij ik sedert 1836 behoor, om raad te vragen in het volgende:

Ik ben vader van een 14-jarigen zoon, die tot op heden niet is gevaccineerd en mitsdien van alle onderwijs verstoken is, behalve dat hij daags een uur huisonderwijs krijgt, waardoor hij zoover is, dat hij behoorlijk leest en schrijft.

Van jaar tot jaar zie ik uit naar het afschaffen der vaccinedwang, doch alles blijft hetzelfde. En hoewel ik nu gaarne mijn zoon iets meer zou laten leeren, is dit mij om finantiëele oorzaken niet mogelijk, daar mij het weinige onderwijs dat hij ontvangt, reeds p. m. / 75 per jaar kost, waar anderen voor f4 'sjaars volkomen L. O. kunnen genieten. Ook kan ik mij niet begrijpen dat van Ger. zijde niet meer wordt aangedrongen op afschaffing van dien dwang. Ja, ik kan niet verstaan hoe Gereformeerde laenschen daar zoo ligt over heen kunnen stappen, want m. i. is dit niets minder dan eene Godsverloochening (Zondag 10).

Arbeidersvraagstukken, daar wordt veel aan gedaan (meest om de socialisten te bevredigen), hoewel die nooden niet zoo groot zijn — ten minste hier niet, want men weet van brooddronkenheid niet wat men zal uitvoeren — maar gemoedsbezwaren die deze en gene stille in den lande heeft, daarop wordt met gelet.

'k Zal hierover maar niet verder uitweiden, mijn schrijven zou te lang worden.

Noch ik, noch mijn vrouw of zoon hebben door 's Heeren verschoonende goedheid pokziekte gehad, hoewel wij niet gevaccineerd zijn, maar zooals _ik_ laatst tegen een doctor zei, dat zal in de statistiek wel niet te pas komen.

Aangenaam zou het mij zijn, zoo het niet te veel van U.WEd.Z.G mocht gevraagd zijn, te vernemen of het nog iets zou kunnen baten, zoo ik mij tot H. Majesteit wend met het verzoek om ontheffing van de vaccine voor mijn zoon.

Wij voor ons deelen, gelijk we meermalen verklaard hebben, het godsdienstig be­ zwaar, dat ook deze vader tegen de vaccine heeft, niet.

Voorzorgsmaatregelen achten wij geoorloofd, ten deele zelfs geboden.

Het systeem der inenting is verwant aan de homoeopathische methode, waarin onzes bedunkens veel schoons ligt.

En de quaestie, of de vaccine doel treft dan wel medisch te veroordeelen is, komt ons voor, een nog niet opgelost vraagstuk te zijn.

Doch dit alles doet er niet toe.

Hier is een vader, die toont zulk godsdienstig bezwaar wel te hebben. Dat het bij hem geen woorden zijn, maar meenens is, blijkt uit het offer van/ 75 'sjaars, dat hij, uit zijn kleine middelen, voor zijn kind en voor zijn overtuiging bracht.

De man lijdt er onder, dat hij zijn kind verachteren ziet.

Nu zijn er tal van scholen, waarop noch het bestuur noch de ouders der kinderen eenig bezwaar zouden hebben, om dit ongevaccineerde kind toe te laten.

En toch de wet dwingt hem zijn kind onopgevoed te laten.

Dit is het ergerlijke, dit het stuitende.

En waar deze schrijver in zijn eenvoud nog waant, dat misschien de Kroon hem vrijstelling van dwang kon verleenen, maakt de wet dit onmogelijk.

Hierin nu steekt beperking van gewetensvrijheid.

Ge moogt wel anders denken dan die vader, en dat doen ook wij, maar ge hebt niet het recht om te zeggen: Die vader moet denken gelijk ik denk, en anders zullen wij hem dwingen.

con-Immers dat zeggen juist randt de sciëntievrijheid aan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 november 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Vaccine.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 november 1897

De Heraut | 4 Pagina's