GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Na drie en een halve eeuw. Het is_bekenfl dat de Roomsch-Katholieke kerk door middel van de Missie der Jesuiëten yoor drie honderdvijftig jaar in Japan heeft gearbeid. In het begin der 17de eeuw was deze er in geslaagd, de helft van de Japanneezen te bekeeren. De regeering was gunstig jegens haar gestemd. Eene menigte kleine vorsten waren openlijk tot de Roomsche Kerk overgegaan. Het scheen dat geheel Japan Roomsch zou worden. Op eenmaal maakte zich echter een razende woede van , de geheele natie, meester; de vorsten, de regeering, het volk, de bekeerlingen zelfs, gingen samen spannen om alle Portugeezen en alle Roomsche missionairs te verjagen of meedogenloos om te brengen. Alle schijn of schaduw van eene Roomsche kerk in Japan verdween. Toch is het opmerkelijk, dat zoo nu en dan iets openbaar word}, waaruit blijkt dat er wat, al is het weinig, van den arbeid der Jesuiëten in Japan is blijven hangen. •Zoo wordt het volgende medegedeeld.

Drie jaar geleden werd" een jonge Japannees, die in Tokio studeerde, tot het Christendom bekeerd. Toen zijn oudere broeder, het hoofd der familie, dit vernam, schreef hij hem dat hij niet meer als familielid beschouwd werd, doch dat het hem vergund werd zijn nabestaanden nog eenmaal te bezoeken om hun vaarwel te zeggen. De jonge hekeerlmg) begaf zich daarop naar zijn bloedverwanten. Het bleek hem daar dat, zijn familie in een verbitterde stemming tegen hem verkeerde, waarin hij geen verandering brengen kon. Daarover bedroefd, begaf hij zich naar zijn kamer en zoch"t troost in het gebed. De oudere broeder was inde kamer daarnaast en toen hij zijn broeder het Onze Vader hoorde uitspreken, liep hij naar hem toe en sprak:

«Wat zegt gij daar ? '' «Ik bid het Onze Vader" «Waar hebt gij dit geleerd? "

«Het is het gebed van alle Christenen. JClken Zondag wordt het in de Kerk gebeden !"

Tot zijn-verbazing deelde hem zijn broeder mede, dat hun vader hem het gebed op zijn sterfbed geleerd had.

De vader had hem gezegd, dat hij niemand zeggen mocht dat hij het kende, maar dat hij stervend het aan zijn oudsten zoon moest leeren, die het weder aan zijn erfgenaam moest overleveren. De stervende vader had hem ook een doos gegeven, waarin een oude rozenkrans en een Nieuw Testament in de Latijnsche taal. Het ble-k dat sedert de vervolging der Roomsche missionairs, in de Japansche familie het Onze Vader van vader op kind was overgedragen, zonder dat men echter iets van zijn beteekenis verstond.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 december 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 december 1916

De Heraut | 4 Pagina's