GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 6

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 6

Rede gehouden bij de aanvaarding van het Ambt van Hoogleeraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

11

inhoud

te

geraken.

school

van

Het

omstreeks

het

was

met

name

de

Fransche

midden der 16e eeuw, die alzoo

zich groepeerend om Cujacius en Donellus den ,,mos Gallicus" tegenover

den

„mos I t a l i c u s " deed zegevieren en mede den

Nederlandschen juristen ten voorbeeld s t r e k t e . Alciati was een der eersten, die nog vóór hen voor een deel van zijn arbeid reeds de nieuwe methode in practijk b r a c h t en door zijn voor­ lezingen

te

Bourges

Calvijn daarheen lokte, die te Orleans

destijds het onderwijs volgde van Pierre de 1'Etoile. Hoe v r u c h t b a a r voor de wetenschap door

haar

zetten

streven,

in

zich van mengd

zuivere bronnen S3 stematiseh om t e

rechtsdogmatiek, het

deze school ook was T

de

zij

practisch recht,

vervreemdde

j u i s t daardoor

zooals dit feitelijk gold, ver­

met allerlei elementen van k e r k d i j k e n en nationalen

aard. Dit gebrek leidde tot een tegenstrooming, die vooral in Duitschland Deutschen

zich

openbaarde,

Praktiker',

welker

de zoogenaamde ..Schule der werken tegen het einde dei-

zeventiende eeuw verschenen, en handelden over den „usus modernus

Pandectarum".

Böhmer

waren

werken

onderscheidden

lijke

methode,

volgde, bij

Carpzovius,

Schiller,

Strijk

de toongevende m a n n e n dezer school.

te

zich alle

weten,

dat

en Deze

door hun gemeenschappe­

men de titels der P a n d e c t e n

maar onder den behandelden titel dan heel de daar­

behoorende

Instituten,

den

rechtsstof v e r w e r k t e , dat Codex

en

de

Novellen,

is, niet alleen de maar

eveneens de

overblijfselen van het aloude landsrecht. zoodat men bijvoor­ beeld gemoedelijk

naast

elkander

behandeld

vindt de leer

van den dos en het inlandsen huwelijksvermogensrecht. deze

verbinding

ging

men

echter

op

den

duur

toch

Door ook

zelf h e t principieele onderscheid voelen, dat tusschen de beide elementen op vele punten bestond, en k w a m men er allengs

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 1904

Inaugurele redes | 41 Pagina's

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 6

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 1904

Inaugurele redes | 41 Pagina's