GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

„Het licht op de Kandelaar”, door ds I. de Wolff. Enschede, J. Boersma.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

„Het licht op de Kandelaar”, door ds I. de Wolff. Enschede, J. Boersma.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Ter gelegenheid van zijn 12y2-jarig ambtsjubileiim te Enschede heeft ds de Wolff in dit boekje „hoofdlijnen van de geschiedenis der Kerk van Enschede van haar ontstaan tot de Reformatie" gegeven, met de bedoeling, in een volgend deeltje te beschrijven wat bekend is uit de 17e en 18e eeuw, benevens de geschiedenis van Afscheiding en Doleantie, zoover dit alles Enschede's Kerk raakt. We achten deze eerste proeve zeer geslaagd: de schrijver weet hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden, en heeft in een onderhoudenden verteltrant die feiten verzameld en beschreven, welke den gemiddelden lezer interesseeren en hem tevens een duidelijk beeld verschaffen van de kerkelijke en daarmee zoo nauw verbonden staatkxmdige toestanden om en in het aloude An-esoedhe tot het tijdvak der Reformatie. Wie belang stelt in de locale geschiedenis van CliristuS' Kerk in vroeger tijd, schaffe zich dit werkje aan; we twijfelen niet, of het zal vooral in Twente en met name in Enschede en omgeving talrijke en grage koopers vinden: het boekje is dit ten volle waard.

Enkele kleinigheden: op bl. 32 wordt terloops meegedeeld, dat het getal terechtstellingen onder Alva 18.000 bedroeg; dit cijfer is zeer waarschijnlijk te hoog (zie b.v. M. Gachard, Etudes et notices historiques concemant l'histoire des Pays-Bas, Brux. 1890, Tom. n, p. 366—368; en A. Klaver, Ned. Archief voor Kerkgesch., Dl V (1908), bl. 443 en 444); bl. 26 staat, dat afgezanten naar de Saksische wet onschendbaar waren; allicht is het beter, hier gewoonte te lezen (zie Buto's toespraak volgens den latijnschen tekst van een anonymus in Ned. Archief voor Kerkgesch., Dl. "VI, 1909, bl. 234); een ontboezeming als op bl. 33 regel 5 en 6 past niet in een historisch exposé; de Duitsche citaten bl. 11 en 35 hadden beter óf in noten opgenomen óf in den tekst vertaald kunnen zijn; ten aanzien van de combinatie Bnsohede-Lósser (bl. 63) berichten de Acta, dat ze is tot stand gebracht door de Prov. Synode van Deventer (Reitsma en van Veen, V, bl. 246). /

Aan de waarde van 't geheel doen deze geringe détails natuurlijk niets af; hun vermelding getuige slechts met hoeveel belangstelling ik dit boekje las.

De uitgave is keurig; alleen het plaatje op bl. 46 doet wat onnoozel aan; enkele drukfeilen vragen correctie (b.v. bl. 23 vijfde regel v.o.; bl. 53 zesde regel V.O.; bl. 66 achtste regel v.b.; hinderlijk is hier en daar de spatie tusschen leesteeken en voorafgaand woord). Overigens alle lof.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 24 april 1948

De Reformatie | 8 Pagina's

„Het licht op de Kandelaar”, door ds I. de Wolff. Enschede, J. Boersma.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 24 april 1948

De Reformatie | 8 Pagina's