GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteit.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrije Universiteit.

4 minuten leestijd

Prijs ƒ 135.

niver

Met dankbaarheid mag ik vermelden, dat ik in het afgeloopen- jaar ten behoeve van het Studiefonds omstreeks ƒ 6, 000 ontvangen beb. In allen opzichte voorwaar een aanmerkelijk bedrag! En dat voor ons oog en ons hart nog hooger klimt en heerlijker beteekenis heeft, omdat het ons alleen uit de hooge en weldoende hand des Heeren beschikt is. Hij weet uit den nood der tijden nog ruimte en blijmoedigheid tot geven te wekken; Hij schept uit gebrek overvloed; Hij zegent honderdvoudig !

Mogen wij bij die zalige ervaring maar gedurig afleeren onze eigen som op te tellen, en onze eigen berekening te maken. Toch blijft het niet uit, als het goed is, daarbij ook gedurig aan te leeren, dat wij onzen arbeid dienen, met overrekening van kosten, opdat wij ons niet in een willekeurig deficit begeven. Bezorgd te zijn past den Christen niet; maar zorgeloos te zijn evenmin. Het is niet genoeg met wat sluimerens den dag af te wachten. »Ora et labora". Daarom hoop ik ook, zoo mij tijd en gelegenheid geschonken wordt, onverdroten (God geve met ijveriger" en met meer teederheid!) de belangen van het Studiefonds bij u te bepleiten en onze behoeften u aan 't hart te leggen. Ik weet wel, er wordt steeds meer van u gevraagd, grooter offers zullen er geëischt worden, naarmate de Heere de overblijfselen van zijn lijden onder ons vervult. Maar ook weet ik, dat geven geven leert, en dat de tiende penning, om Gods wil gegeven, meer is dan een goudgulden, in den dienst der wereld ontvangen. Hebben wij niet, al wat we nog genieten mogen, om niet ontvangen ? Weten wij niet overvloed te hebben, en gebrek te lijden? Is des Heeren hand verkort, dat Hij niet helpen en voorzien zal? Het kruis van Christus trekt in leven en geven gedurig door in dagelijksch sterven en zelfverloochening. Maar de kroon rijst over 't kruis. En Zijne weldadigheid en trouw zal den kruisdrager zegenen met vrede en troost.

In dank ontvangen:

Voor de Vereeniging:

Dr. DE HARTOG.

Aan contributiën: door den heer A. Buys te Oudewater ƒ10; door 't Loc. Comité, te 's-Gravenhage, van den heer B. ƒ r; door den heer S. Hempenius te Berlikumƒ 33; door den heer A. Cuypeis van G. te A ƒ1.50; door DS. J. Bajema te Zuidland/is; door den heer J. Tulp te Ede/ 169.50; door den heer J. Teygeler te Oldebroek: uit Elburg ƒ i6, uit We^sep ƒ 14, samen ƒ 30; aan schenkingen: door Ds. J. H. F. Gangel, te Aalten, gevonden onder de collecte ƒ2.50; door 't Loc. Comité, te 's-Gravenhage, van jhr. Mr. P. J. E. v. S. ƒ 100, uit het busje van den heer Velders ƒ 2, samen ƒ 102; door den heer D. van Pelt, te Zwijndrecht, van de kinderen der Zondagsschool ƒ 7.16; door den heer W. Roodenburg te Vlaardingen van D. B. ƒ i; van W. K. ƒ i te zamen ƒ2; door den heer R. Fuik, -te Leiden, van P. B. te Katwijk ƒ 5; door ^en heer K. Teerhuis Pz. Eiland Marken, gevonden in het kerkezakje ƒ 3^50; door Ds. C. Hattink, te Apeldoorn, van N. N. ƒ13.40; door Ds. E. Eisma, te Bennekom, van Mej. G. ƒ2.50; door Mej. J. L. ten Boekei te Amsterdam, van N. N. ƒ 25; door den heer W. Hovy van C. C en H./5; door den heer W. Boekhoven, te Sommelsdijk, van N. N. te S. ƒ2.10; van B. te S. ƒ0.90; Samen ƒ3; door Ds. J. Hulsebos, te Zuidwolde, van N. N. te Bedum, door bemiddeling van M. ƒ 5; door Ds. B. van Schelven van Mej, S. ƒ2.50.

Voor het Hospitium:

Door het Loc.-Comité te 's-Gravenhage, van Jhr. Mr. P. J. E. v. S. ƒ20; door mevr. J. L. ten Boekei van N. N. ƒ 5; door Ds. J. Bajema te Zuidland, uit de catechisatiebus ƒ 5; door Ds. H. Hoekstra te Utrecht, van P. V. ƒ s; van N, N. te Venendaal ƒ 4.95; door den heer D. van Pelt te Zwijndrecht, van den heer W. Vliegenthart, namens de Halfstuiversvereen. / 4-i5-

Voor de Bibliotheek:

Door het Loc.-Comité te 's-Gravenhage, van Jhr. Mr. P. J. E. v. S. ƒ 20.

Voor het Studiefonds:

Bij Prof. Dr. A. H. de Hartog ingekomen: door het Loc. Comité te 's-Gravenhage, van Jhr. Mr. P. J. E. v. S. ƒ 20; door HH. Diakenen der Ned. Geref. Kerk (doleerende) te Amsterdam, gecollecteerd in »De Vereeniging" van M. ƒ 2: van X. X. ƒ 10; door den heer D. den Hengst te D. van N. N. ƒ 25.

S. J. SEEFAT, Penningmeester. Lijnbaansgracht 248.

SCHOTSCHB

ZENDINGSKERK.

GODSDIENSTOEFENING.

Zondagmorgen, 10 uur, W. Baron VAN DOORN

VAN WESTCAPELLE. Zondagavond, 6 uur, W. Baron VAN DOORN

VAN WESTCAPELLE. Woensdagavond, 8 uur. Vergadering met de

Proselieten. Vrijdagavond, 7 uur, Vergadering met de

Leden van het Kindergenootschap voor Israël.

GEDRUKT TER KON. NEDERL. STOOMDRUKKERIJ,

WARMOESSTRAAT 106,

AMSTERDAM.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 januari 1887

De Heraut | 4 Pagina's

Vrije Universiteit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 januari 1887

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken