GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

OiaiischSand. Uit Hamburg.

De volgende woorden werden op het jongste zendingsfeest te Hermannsburg door een grijsaard van 86 jaren uitgesproken. Zij hangen een eenvoudig tafereel op van de geestelijke ellende in de stad Hamburg.

Is Hamburg eene Christelijke stad ? Ja, Hamburg is Christelijk en toch kunt ge mij gelooven, dat het Woord van God er duur is. Wij hebben er groote en prachtige kerken, maar er is onder het getal predikanten niet één geloovige. Zij willen den Heere Jezus wel laten bestaan, zooals de predikant Hocius zeide, als een goed en wijs mensch, en zij denken, dat, als zij vele pogingen daartoe aanwenden, zij óók eenmaal wel een Jezus zouden kunnen worden. Van eene opstanding en van eene vergeving van zonden is geen sprake; hoe wij den weg des heils moeten vinden, is ons nooit gezegd. De predikant, die aan het hoofd van eene kerk stond, en eenigen tijd geleden gestorven is, verklaarde zelf: »Wij hebben bankroet gemaakt." In die kerk, waarin 4000 menschen plaats zouden kunnen vinden, komen er des Zondags 10 of 12, en deze zijn er nog niet eens vrijwillig, want het zijn de mannen die de menschen plaatsen moeten aanwijzen, maar zij zijn gansch overbodig. Wij hebben nog wel twee andere groote kerken waar het Woord van God nog wordt verkondigd, maar de meerderheid der predikanten zijn leden van de Protestantenverein of behooren tot de vrijmetselaars. Maar onze goede God heeft medelijden met ons gehad, en sedert 14 jaren heeft hij ons kapellen doen bouwen en van uit Hermannsburg is de imputsie daaitoe gekomen. Ik ben de eerste Hamburger geweest, die hier te Hermannsburg kwam, om het zendingsfeest bij te wonen, en de groote Christelijke feesten; naderhand kwamen er met mij altijd meer, en wij hebben menigmaal twee wagons van den spoorweg gevuld.

Door de heldere en dringende prediking van den zaligen Harms, werd het ons duidelijk, dat de dingen te Hamburg niet aldus konden blijven voortgaan, maar dat wij er een geneesmiddel voor moesten vinden. Wij hebben toen eene kerk gebouwd, waarin het door de genade Gods mogelijk werd een predikant te beroepen. De overheid gaf hiertoe hare toestemming niet dan na langen tegenstand; telkens werd ons verzoek geweigerd, maar wij kwamen ook telkens weder •terug. Eindelijk gaf de regeering toe, en wij beriepen als predikant onzen geliefden predikant Gleiss, wiens • naam u wellicht bekend zal zijn. Vervolgens werd de kapel van Ausgar, daarna die te Hammerbrock en later de kruiskerk te Barmbeck gesticht. Deze kapellen zijn toevluchtsoorden voor allen, die het Woord van God zuiver willen verkondigd hebben, en die verlangen, dat de sacramenten wettig worden bediend. Dit is nu de zegen, die wij uit Hermannsburg ontvangen hebben."

Onze lezers kunnen hieruit zien, dat men te Hamburg ongeveer gelijk als de Gereformeerden in Nederland, zich genoodzaakt zag, om buiten de officieele organisatie der kerk te zorgenvoor de zuivere bediening des Woords en-der Sacramenten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 december 1895

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 december 1895

De Heraut | 4 Pagina's