GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Een dankbaar Verslag.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Een dankbaar Verslag.

2 minuten leestijd

Het Curatorium van Zettens Gymnasium zond ons een verslag, dat van blijde uitingen overvloeit.

Het Curatorium zelf is compleet, ook al waren er twee benoemden die bedankten.

Het corps leerareiubezit alle krachten in zich die voor volledig onderwijs noodigzijn. De Regent en Regentesse gingen voort het Gymnasium als Internaat op uitnemende wijze te leiden. Het aantal leerlingen ging niet achteruit. De leerlingen die zich aan het Staatsexamen onderwierpen, slaagden allen. En de financiƫn beterden in zooverre, dat het tekort, vroeger ruim f 5000, nu de helft bedroeg.

Het Gereformeerd karakter wordt met beslistheid door Curatoren in hun verslag gehandhaafd.

Zij zeggen er van op biz. 10.

Het Gymnasium staat niet ten dienste van eenige Kerk. Dit mag geacht worden bekend te zijn. Maar wel rust het op de Gereformeerde beginselen, en is het ons zoeken daarvan ook het onderwijs meer en meer te doordringen, in het vertrouwen, dat zoo alle kennis en beschouwing het meest beantwoordt aan de werkelijkheid van Gods schepping, Zijn Naam het meest verheerlijkt wordt, en de beste waarborg geboden om mannen te vormen, die kloek in het weten en kinderlijk in het gelooven, de harmonie hebben gevonden, die hen krachtig doet staan in den strijd van het leven.

En op bIz, 13.

Ais Gereformeerden leggen wij de hand op het volle leven, gelijk God dit schiep. Hemel en aarde zijn door Hem gemaakt. Daarom aanvaarden wij hei gansche leven zonder beperking en verminking. Maar ook ligt in dat beginsel de regel der harmonie en het einddoel, waarop alles moet zijn gericht. Aan de verheerlijking van Zijnen driemaal heiligen Naam moet dienstbaar wezen al wat bestaat. Worde die glorie meer en meer gezocht door allen, die aan Zettens Gymnasium verbonden zijn, en met deze stichting. Zij den Heere te zoeken de vroegtijdige keus ook onder onze leerlingen, opdat zij g er eere van Hem ook in hun maatschappelijk bestaan eenmaal verkeeren mogen. En zij Hij, die alleen dit werken kan, daartoe onzer Stiching nabij in Jezus Christus, onzen Heere.

Moge het volgend Jaarverslag ons even goede tijding brengen, zoo mogelijk met een nog hooger leerlingencijfer.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 juli 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Een dankbaar Verslag.

Bekijk de hele uitgave van zondag 5 juli 1896

De Heraut | 4 Pagina's