GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Nog een professorale oratie uit Amerika.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nog een professorale oratie uit Amerika.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aan het Western Seminary van de Gereformeerde kerk in Amerika is Dr, Egbert Winter als hoogleeraar met eene oratie opgetreden, tot onderwerp hebbende: Christus tn de Theologie, en die ons welwillend ter beoordecling werd toegezonden.

Ons oordeel over deze oratie kan kort zijn.

Wie wanen mocht, dat Dr. Winter zich aansloot bij hen, die de Godgeleerdheid Christo-centrisch trachten op te bouwen, zou hem onrecht doen. Veeleer stelt hij zich tegen de mannen die dat drijven, dapper te weer. Ethisch wil hij niet zijn.

Zijn toeleg is ongetwijfeld, om de Gereformeerde paden te zoeken.

Vraagt men ons dan ook, of wc zijn voorstelling van de waarheid in strijd achten met het Calvinisme, dan beantwoorden we deze vraag beslist ontkennend.

Hij neemt positie aan de zijde der Cal­ vinisten.

En toch, waarom het verheeld, zijn poging om dit doel ook bij de Theologische constructie te bereiken, durven we niet geslaagd noemen; want consequent doorgevoerd, zou zijn methode hem doen aanlanden waar hij niet wezen wilde.

Want wel is het volkomen waar, dat Christus als de Middelaar Gods en der menschen midden tusschen God en den mcnsch ia staat, en dat derhalve eerst bij het volle licht dat van hem uitstraalt, én God én de mensch kan gekend worden, maar toch is het niets dan een verwarring van twee woorden, als men daarom Christus min of meer voorstelt als het middenpunt der Theologie.

Centrum is de naam voor het middenpunt van een cirkel, niet de plaats die een derde in het midden tusschen twee anderen inneemt. Zeker, de Christus moet ook in de Theologie, en met name [in de Dogmatiek, in ket midden staan; maar wie in het midden staat, staat niet aan het hoofd, is niet het uitgangspunt.

Dat uitgangspunt blijft in God liggen, en tusschen God als het uitgangspunt en den zondaar als het object der heilsbedeeling, staat de Christus middenin.

Vandaar dat alle godsdienstig stelsel nooit anders dan Theo-centrisch zijn kan; en met name het eigenaardig karakter onzer Gereformeerde Theologie blonk steeds daarin, dat het dit theologisch uitgangspunt in God, en niet in den mensch, en niet in Christus, steeds met hand en tand vasthield.

Theologie is nu eenmaal een wetenschap, en Dogmatiek een wetenschappelijk stelsel, en daarom moet alle Theologie, en moet met name de Dogmatiek, steeds in God haar stand nemen. ' '^iM^. ,

We twijfelen dan ook geen öogenblik, of ook Dr. Winter zal bij zijn Dogmatisch onderwijs er niet aan denken om met den Christus te beginnen. Hij zou het niet kunnen. Hij zal het niet doen.

• Met al zijn voorgangers zal hij beginnen met het leerstuk over God, om uit God tot zijn besluit, en uit God en zijn besluit zoowel tot den persoon des Middelaars, als tot zijn werk als Messias te komen.

Doch is dit zoo, dan zal de voorstelling in zijn oratie zekere correctie vereischen.

Maar ook dan zal iu die oratie de nobele strekking overblijven, om elk Geretormeerd Theoloog te doen gevoelen, dat onze Theologie rüet zijn moet een dor schema van afgetrokken stellingen, maar een wetenschap, doortinteld en bezield met de geloofswarmte, die alleen de levende gemeenschap met Christus schenkt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 oktober 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Nog een professorale oratie uit Amerika.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 oktober 1896

De Heraut | 4 Pagina's