Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 8

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 8

Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

2 minuten leestijd

6 Minister van Justitie een ontwerp aangeboden. dat naar den Voorzitter der Commissie uit de Nederlandsche Vereeniging ter bevordering van het Levensverzekeringswezen in de ge~ schiedenis leeft als het ontwerp~SLEuTELAAR. Want geschie~ denis is ook dit ontwerp al weer geworden. sinds de Staats~ commissie tot wegneming van onjuistheden en aanvulling van leemten in de N ederlandsche Burgerlijke Wetgeving. de Commissie~ LIMBURG . thans bezig is met het opstellen van een ontwerp . De hoop mag worden uitgesproken. dat bij de algeheeIe herziening van het verzekeringsrecht niet slechts de essentialia der overeenkomst van levensverzekering zullen worden ge~ regeld. doch dat. naar Fransch voorbeeld. ook de levensver~ zekering in haar betrekkingen tot het huwelijksgoederenrecht. het erfrecht en het faillissementrecht zal worden behandeld. Levensverzekering en vaststelling van het wettelijk erfdeel. levensverzekering en tweede huwelijk. levensverzekering en het vermoeden van overlijden. levensverzekering en de Pau ~ liana - het zijn vraagstukken. die dringend om een wettelijke regeling vragen. Blijkens het zoo juist verschenen jaarverslag der V erzeke~ ringskamer was het totaal verzekerd bedrag van de 63 Neder~ landsche levensverzekeringsmaatschappijen per einde 1938 gestegen tot niet minder dan f 4667.7 millioen. Dat er spoedig ten aanzien van deze belegging een moderne wetgeving tot stand komt. is een nationaal belang . De vraag . die vóór alle dingen moet worden opgelost. en waarover wij hedenmiddag spreken. lijkt ons deze. wat het karakter van de overeenkomst van levensverzekering behoort te zijn . Deze quaestie spitst zich toe in de vraag . of de over~ eenkomst van levensverzekering een eenzijdige of een weder~ keerige overeenkomst behoort te zijn. Practisch komt dit vraagstuk hierop neer. of de verzekeraar de premie wel of niet kan invorderen. als de verzekeringnemer op een bepaald moment zijn betalingen stopzet. Om een voorbeeld te noemen : stel. dat iemand. die zijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 februari 1940

Inaugurele redes | 35 Pagina's

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 februari 1940

Inaugurele redes | 35 Pagina's

PDF Bekijken