GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

35 resultaten
Filteren
van 4
1940-02-09
Inaugurele redes
Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 1

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 1

BIBLIOTHEEK Dr. ABRAHAM KUYPERSTICHTING!lBl VRlIF ,~nm ~ ~~\}'\PtR~ nUL_____ ~~-III/%> , l~ c!:i- ( / ' 01968 _ - - - - - - - - -""'$\ ~~ ET KARAKTER ' N~-: D~~ d~~·l~ ~~o VE REE N KOM ST ~- VA'NLEVENSVERZEKERING REDE GEHOUDEN BIJ DE AAN. VAARDING VAN ...

9 februari 1940
Inaugurele redes
J. Oranje
59 woorden
Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 2

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 2

...

9 februari 1940
Inaugurele redes
J. Oranje
1 woorden
Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 3

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 3

l ()~..~ ~1j~PERUICHr! . '.~"~~'<-~( ~f. CHET KARAKTE~,.'Vs&amp;~~.OVEREENKOMST -VAN LEVENSVERZEKERING REDE GEHOUDEN BIJ DE AAN~ VAARDING VAN HET AMBT VAN HOOGLEERAAR AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM, OP VRIJDAG 9 ...

9 februari 1940
Inaugurele redes
J. Oranje
34 woorden
Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 4

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 4

\. ...

9 februari 1940
Inaugurele redes
J. Oranje
1 woorden
Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 5

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 5

HOOGEERZAMEHEERENDIRECTEURENDERVEREENIGING VOOR HOüGER ONDERWIJS OP GEREFORMEERDEN GRONDSLAG, HOOGACHTBAREHEERENCURATORENDEZERHOOGESCHOOL, HOOGGESTRENGEHEERENLEDENDERCOM~MISSIE VAN TOEZICHT, HOOGGELEERDE HE ...

9 februari 1940
Inaugurele redes
J. Oranje
126 woorden
Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 6

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 6

4 Zeerecht, van het Wisselrecht, ondergingen immers een zoo grondige wijziging, dat meer van een vervanging dan van een vernieuwing moet worden gesproken. Het is echter met vreugde, dat mag worden geconstateerd, dat ondanks deze aanvullingen en wijzigingen er in het Wet~ boek van Koophandel nog m ...

9 februari 1940
Inaugurele redes
J. Oranje
264 woorden
Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 8

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 8

6 Minister van Justitie een ontwerp aangeboden. dat naar den Voorzitter der Commissie uit de Nederlandsche Vereeniging ter bevordering van het Levensverzekeringswezen in de ge~ schiedenis leeft als het ontwerp~SLEuTELAAR. Want geschie~ denis is ook dit ontwerp al weer geworden. sinds de Staats~ c ...

9 februari 1940
Inaugurele redes
J. Oranje
261 woorden
Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 7

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 7

5 Iemand had zich verzekerd voor het leven. Hij stierf door een spoorwegongeluk. De begunstigde vroeg een uitkeering van de assurantiemaatschappij . Deze zocht bij de Spoorwegmaatschappij verhaal krachtens art. 284 K De Spoorwegmaatschappij beweerde toen , dat den begunstigde niets toekwam , daar ...

9 februari 1940
Inaugurele redes
J. Oranje
293 woorden
Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 9

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 9

7 leven verzekerd heeft. gedurende een paar jaar trouw de ver~ zekeringspremie betaalt. maar. daar hij finantieel verzwakt is, er op een gegeven moment geen kans meer toe ziet, die premie verder te voldoen. Kan de verzekering maatschappij nu met succes een actie beginnen om de premie toch op te v ...

9 februari 1940
Inaugurele redes
J. Oranje
279 woorden
Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 10

Het karakter van de overeenkomst van levensverzekering - pagina 10

8 de gevaren van vervoer te lande en. op rivieren en binnen~ wateren. Terwijl de gevaren van de slavernij wel tot het verleden behooren, en dit artikel dus eenerzijds te veel zegt, maakt anderzijds deze lijst allerminst aanspraak op volledigheid. De glasverzekering b.v. is moeilijk onder de genoe ...

9 februari 1940
Inaugurele redes
J. Oranje
279 woorden
van 4