GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officiele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officiele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De classis Almkerk heeft in hare vergadering van den 17 Juni 1.1. praeparotoir geëxamineerd den heer J. H. A. Bosch te Almkerk, Theol. candidaat, en hem met algemeene stemmen beroepbaar verklaard in de Geref. kerken.

Namens de classis

J. BOEIJINGA, h. t. scriba.

Kort verslag van de classis Schiedam, gehouden 25 Mei 1915. 1. Op de gebruikelijke wijze opent Ds. Vonk namens de roepende kerk van Maassluis A de vergadering.

2. Alle kerken blijken regelmatig vertegenwoordigd ; de dienaar van Waalwijk A is niet aanwezig.

3. Moderamen: Ds. Vonk, praeses, Dr. Sluyter, assessor, D. D. Berends en v. Anken, scribae.

4. Waar Dr. Esser ten afscheidsbezoek tegenwoordig is, worden er goede woorden en hartetelijke wénschen gewisseld. Op de groote behoefte van 't gebed voor den Zendingsarbeid vestigt onze missionaris de aandacht. Met dank aan den Heere wordt vernomen, dat hij met zijn geheel herstelde gade D. V. 10 Juli hoopt scheep te gaan. Ps. 121 : 4 wordt Z.Eerw. op verlangen des Voorzitters toegebeden.

5. Lezing notulen vindt plaats. In verband met 't feit, dat bij een vorige gelegenheid poUtieke bladen berichten over 't ter classis verhandelde hebben bevat vóór 't officieele persverslag was verschenen, spreekt de vergadering uit, dat leden der classis zich hebben te onthouden van mededeelingen aan de bladen, daar dit op den weg ligt van den scriba II.

6. Ds. Hagenbeek brengt rapport uit van Kerkvisitatie, gehouden te Schiedam, Rozenburg en Hoek van Holland; Ds. van Anken over gelijken arbeid te Overschie en Maassluis A.

7. Na breede discussie wordt besloten de voorgestelde subsidie voor één der kerken te verhoogen; inzake de aanvrage H. en P. wordt goedgevonden een voorstel van de deputaten ad hoc, om aan de Commissie opdracht te geven met de betrokken kerken de mogelijkheid te overwegen van combinatie tot het beroepen van een predikant. D.D. Gosliaga, Hagenbeek en Jonkers zullen in de Commissie zitting nemen. 8. In Comité worden enkele zaken behandeld.

9. Rondvraag naar art. D. K. O. niet gehouden.

10. Naar aanleiding van een instructie-Pernis, rakende pensioneering Em. Pred. enz., besluit de classis met ingang van 1 Juli de ten-vorigenare-aangenomen regeling in werking te doen treden.

11. Ingaande op een verzoek Hoek van Holland wordt aangenomen de Mei-en Augustusclasses op Woensdag te houden; de Dec-en Febr.-vergaderingen blijven op Dinsdag vastgesteld.

12. Naar de Partic. Synode 23/4 Juni te Schiedam te houden, worden gedeputeerd : DD. Goslinga en Sluyter, primi; Oudd. L. v. Leeuwen en P. Noordam, primi; DD. J. J. Berends en . V. Haeringen, secundi; Oudd. Lingendijk en Otterloo, secundi.

13. Met de door Dep. Partic. Synode voorgestelde begrooting van de artt. XI en XIII besluit de classis accoord te gaan.

14. Vacature-beurten: Poortugaal.' Juni, Ds. Goslinga; Juli, Ds. v. Anken; Aug., Ds. Berends. Hoogvliet: Juni, Ds. Sluyter; Juli, Ds. Vonk; Aug., Ds. Felderhof.

Over de steun-aanvraag in den vacaturedienst door de classis Brielle kon niet worden beslist, aangezien de verwachte afgevaardigde, die deze zaak moest bepleiten, niet verscheen.

15. Aan de Partic. Synode zal worden voorgesteld, de deputaatschappen binnen onze classis te continueeren; alleen zal Ds. van Anken in de plaats van Ds.^ Goslinga, die ontheffing verzocht, deputaat voor de Zending worden en Ds. Goris zijn secundus.

16. Maassluis B zal tegen 1 Sept. de volgende vergadering bijeenroepen. Ds. v. Anken zal dan naar toerbeurt praeses zijn.

17. Op verzoek van den Voorzitter sluit Ds. Sluyter de vergadering met dankgebed.

Voor de Classis,

K. VAN ANKEN, Scriba II.

Pernis., Juni 1915.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 juni 1915

De Heraut | 4 Pagina's

Officiele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 juni 1915

De Heraut | 4 Pagina's