GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
1915-06-27
De Heraut
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN : Lochem-Barchem, B. van Halsema, te Haastrecht. — 's Gravendeel en Strijen, F. W. H. Bramer, te Heinkenszand. — Oostermeer, D. B. J. van der Meulen, te Sellingen.BEDANKT : Urk, R. W. Huizing, te IJmuiden. — Veenwoudsterwal, H. ...

27 juni 1915
De Heraut
219 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

In hartelijken dank ontvangen: Letter X. Hilversum f 2.50.Dringend verzoeken wij toch onze scholen, die zoo groote behoefte aan steun hebben, niet te vergeten.Ds. J. H. HOUTZAGERS, voorzitter. Kootwijk. ...

27 juni 1915
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
voorzitter. Kootwijk.
30 woorden
Het nationalisme  in de Jodenzending.

Het nationalisme in de Jodenzending.

Een der ernstigste vraagstukken, die in onze dagen bij de zending onder de Joden aan de orde zijn gekomen, is het streven om de Joden voor het Christendom te winnen, door hen ook als bekeerde Joden hun nationaliteit te laten behouden. De Joden, zoo zegt men, vormen onder alle volken nog altoos ee ...

27 juni 1915
De Heraut
825 woorden
Leestafel

Leestafel

1. L. E. LEVENSBEELDEN. Utrecht. — G. J. Ruys. — 1915.De ontvangst van dit mij, door den uitgever, ter beoordeeling toegezonden nieuwe boek van L. E., was mij een aangename verrassing.LEVENSBEELDEN toch was mij oaverwacht tot bewijzend teeken, dat de Schrijfster, wier riaam zoo besc ...

27 juni 1915
De Heraut
G.
1860 woorden
In zijn uitlegging

In zijn uitlegging

Amsterdam, 25 Juni 1915.In zijn uitlegging op Deuteronomium heeft Calvijn met nadruk er op gewezen, hoe God de Heere in de krijgswetten, die Hij aan Israël heeft gegeven, met name ervan gewaagd heeft, dat door Israel, wanneer het oorlog voerde, de wetten der menschlievendheid niet zouden g ...

27 juni 1915
De Heraut
1450 woorden
Plaatsgebrek nooanaakt one

Plaatsgebrek nooanaakt one

Plaatsgebrek nooanaakt one Advertenti'èn tot een volo'end nummer uit ie sttiien. ...

27 juni 1915
De Heraut
12 woorden
DE HEMEL GEOPEND

DE HEMEL GEOPEND

, Bij J. H; . KOK te KAMPEN verscheen heden de Ie aflev. van deGOEDKOOPE UITGAVE VANDE HEMEL SEflPENDjS Predicati'én over deOpenbaring van JohannesdoorDr. J. C. DE IVIOORCompleet in 12 Afiev. a 30 centW^ Allen die inteekenen , vóór de laatst ...

27 juni 1915
De Heraut
71 woorden
L G. WEISZ & CO.,

L G. WEISZ & CO.,

L G. WEISZ & C°.Commissionairs in Effecten, Westermarkt ^o. 21AMSTERDAM. ...

27 juni 1915
De Heraut
10 woorden
ALETTA ALBERTINA VAN SWINDEREN,

ALETTA ALBERTINA VAN SWINDEREN,

Voor de hartelijke bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van Vrouwe ALETTA ALBERTINA VAN SWINDEREN, Weduwe van den Weledel Geb. HeerL. C. CNOPIUS, betuig ik mijnen weigemeenden dank. Huise sittersum» bij Zwolle.23 Juni 1915. H. P. STEENHUIS.Exec. Test. ...

27 juni 1915
De Heraut
39 woorden
J.H. DR WAAL MALETIJT,

J.H. DR WAAL MALETIJT,

, - VRIJE UNIVERSITEIT.WETENSCHAPPELIJKEopSAMENKOMSTWoensdag 7 Juli des namiddags te Vjz uurin hetGel30u%Af „De Harmonie" te Gponingén.AGENDA: Over het Onbeviruste.In te leiden door Prof. Dr. H.BAVINCK.Wie aan dez ...

27 juni 1915
De Heraut
109 woorden
van 4