GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Buitenland.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Z-wedea. Ia de Zweedsche Lutherschc Staatskerk is men overgegaan tot het ordenen van broeders, die onder den naam van „diakenen" sociaal en philantropisch vverk hebben te verrichten. Zij, die zich aan dit werk willen wijden, moeten eerst zes maanden lang toonen dat zij gezind zijn de laagste en geringste persoonlijke diensten te bewijzen. Daarna worden zij onderwezen in de Heilige Schrift en in het practisch werk om als barmhartige Samaritanen te kunnen optreden. Zij worden na een halfjaar van dienstbaarheid plechtig als noviti'i bevestigd. Dit geschiedt in de kerk te Sköndal. Het deel van het Evangehe van Johannes, hetwelk de geschiedenis van de voetwassching, door den Christus aan Zijne discipelen verricht, mededeelt, wordt daarbij voorgelezen, en hij die voor hét diaconale ambt staat, doet daarop, de gelofte: „Ik zal U volgen, Heere, waar Gij ook heen gaat-".

Noord-Amerika. Eene tegen voorspoed. waarschuwing

De Assembly's Executive Committee van de Presbyteriaansche Kerk heeft een pastoralen brief verzonden aan het eind van eene vergadering, gehouden te Atlantic City, waarin eene waarschuwing gehoord wordt tegen het gevaar van den onbekenden voorspoed die het land bedreigt als gevolg van den grooten oorlog in Europa. Reeds thans werken de fabrieken met koortsachtige haast om de velerlei besteUingen van de Entente mogendheden van Europa afte leveren; - bestellingen van oorlogsmateriaal.

Dit herderlijk schrijven wjst op het schrille contrast van de algemeene verlamming op industrieel gebied in Europa als direct gevolg van den oorlog, en voorspelt, dat wanneer die oorlog zal geëindigd zijn, er ongekende drukte en voorspoed in Amerika zal heerschen. In plaats van er het land geluk mee te wenschen zooals zou verwacht worden, vraagt die commissie: „Mogen we hopen dat we zulk een stroom van vemielenden voorspoed kunnen verstaan? "

Hierin wordt de'houding van de leidende mannen in de Presbyteriaansche Kerk beschreven tegenover de gevaren van den voorspoed. Ook Dr. Stevenson, de president der laatstgehouden General Assembly, Het zich gnlangs bij zijn bezoek aan Grand Rapids in bijna dezelfde woorden over dit gevaar uit.

Voorspoed is gevaarlijk voor het geloof. Dat is de ervaring van het verleden, de waarschuwing der Schrift. Het besef van afhankehjkheid van den' Allerhoogste wordt er dikwijls door ondermijnd en het geloof verzwakt. Amerika loopt gevaar het hoofd in den nek te werpen, als Jeschurun achteruit te slaan als hij straks vet wordt, en den Gever alles goedsuit het oog te verliezen. Rijk te zijn en geens dings gebrek te hebben. Den Heere te vergeten en aldus rijp te wórden voor de oordeelen Gods.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 februari 1916

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 februari 1916

De Heraut | 4 Pagina's