GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KERKNIEUWS

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gouden Jubileum Ned. Bond van J.V. G.G. 1888—1938. De uitvoerende Commissie uit het Nationaal Oud-Leden- Comité brengt hiermede te uwer kennis, dat in overleg met het Bestuur van den jubileerenden Bond het plan gerijpt is om den Bond op zijn gouden feest D.V. 25 en 26 Mei a.s. in het R.A.I.-gebouw te Amsterdam, namens een zoo groot mogelijk aantal oud-Ieden van J.V. op G.G. aan te bieden, zoo mogelijk, als een piëteitsvol bewijs van dankbaarheid en medeleven: de portretten, in olieverf geschilderd, van het driemanschap: Ds Vonkenberg, Oversteeg en De Lange, voor de bestuurskamer van het nieuwe Bondsgebouw.

Op gepaste wijze hoopt ons Comité daardoor tot in verre geslachten de herinnering levendig te houden aan de drie mannen, die God in Zijn goedheid heeft willen schenken als grondleggers en opbouwers van dien Bond, welke voor zoovele duizenden tot rijken zegen is geweest.

Maar.... wil dit plan slagen, dan is er veel meer geld noodig dan op dit oogenblik nog is ingekomen. Met de eventueele opdracht tot schilderen. van deze 3 portretten kan ook niet lang meer worden gewacht, willen ze op tijd gereed zijn. Duizenden oud-J.V.'ers zijn er in ons land en daarbuiten, die wel onze oproep of onze circulaire hebben gelezen om ons een kleinere of grootere gift te zenden, maar daaraan nog niet voldeden, wellicht wel uit de overweging: het heeft nog de tijd.

Maar de tijd staat niet stil en daarom herhalen we ons verzoek: zend thans ten spoedigste uw giro ('t zij klein of groot, al kan het maar een kwartje zijn!) aan den penningmeester der Uitv. Commissie, den heer R. Coulander, Den Haag, No. 116144, opdat dit bescheiden plan ook door uw medewerking moge slagen.

Mochten er bovendien oud-leden of leden zijn, die in hun gemeente een inzameling willen houden onder hun bekende oud-leden, waardoor de kosten van een afzonderlijke gireering blijven bespaard, dan houden we ons ook voor zulke medewerking gaarne aanbevolen.

Maar vóór alles, doe het spoedig, zoodat we uiterlijk half Maart weten of ons plan kan worden uitgevoerd.

Zelfs uit Venezuela en Sumatra mochten we reeds iets ontvangen, maar nog te velen in eigen land bleven achter.

Vermeld duidelijk naam en adres der gevers, daar ze t.z.t. een uitnoodiging van den Bond zullen ontvangen om voor zoover de plaatsruimte zulks toelaat op 25 en 26 Mei het gouden feest in Amsterdam mede te vieren na inzending van 20 cents t.z.t. aan het Bondsbestuur voor een toegangskaart.

De Uitvoerende Commissie: JOH. V. d. BERG, voorzitter, Rotterdam. Ds B. WENTSEL, secretaris, Ridderkerk. R. COULANDER, penningm., Den Haag. Giro 116144, L. v. Eik en Duinen 114.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Stadskanaal: W. E. Gerritsma te Aalten en H. Zandbergen te Drachten. Vrijhoeve-'s Grevelduin-Capelle: Cand. G. Th. Koopman te Utrecht en W. Loopstra te Groningen, hulppred. te Den Helder.

Afscheid van: Beetgum: J. Weggemans. Tekst: 1 Cor. 16:22—^24. Oud-Loosdrecht: L. Kuiper. Tekst: 1 Cor. 3: 7. Tienhoven: Dr H. J. Westerink. Tekst: Ezra 9:15—10:5. IJmuiden: R. J. v. d. Meulen. Tekst: 2 Petr. 1:19.

Intrede te: Strijen: Cand, D. S. A. Hagenbeek. Tekst: Joh. 3: 33.

Gereformeerden te Luik. Men verzoekt ons opname van het volgende: In de hoofdstad van het Walenland vertoeven verschillende Gereformeerden. Kerkelijk behooren zij tot Antwerpen, omdat Luik onder deze kerk ressorteert. Vanwege den afstand is het natuurlijk niet mogelijk deze gemeenteleden dikwijls te bezoeken. Echter wil de kerkeraad van de Geref. Kerk van Antwerpen trachten meer dan tot dusverre mogelijk was deze leden geestelijk te verzorgen. Vooral des zomers zijn er tientallen schippers, die .den Zondag in Luik doorbrengen. Voorts is het echter zeer waarschijnlijk, dat er veel meer leden van Geref. Kerken in Luik verblijven dan den kerkeraad bekend zijn. De kerkeraad verzoekt nu toezending van namen en adressen van deze leden aan het adres van Ds H. J. Winter, Edeghem bij Antwerpen. Zeer welkom zijn ook adressen van andere protestanten. Er zal dan een poging gedaan worden dezen te bezoeken.

Cand. J. S. v. d. Bos. Het telefoonnummer van Cand. J. S. van den Bos, Utrechtsche Veer 41, Leiden, in het Kerkelijk Jaarboek 1938 aangegeven als 2099 is foutief; het moet zijn: 7S0.

„GEREF. KERKEN IN HERSTELD VERBAND".

Aangenomen naar: Baarn: C. J. I. Sluyk te Zeist.

Bedankt voor: Oude- en Nijemirdum: C. J. I. Sluyk te Zeist.

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK.

Beroepen te: Alphen a. d. Rijn: N. Brandsma te Wildervank. Groningen: M. W. Nieuwenhuijze te Franeker.

Afscheid van: Aalsmeer: W. Heerma. Tekst: Deut. 32:4a (26 Jan.). Gorinchem: T. de Groot, l'ekst: Matth. 28:20.

GEREFORMEERDE GEMEENTEN.

Beroepen te: Middelharnis: A. van Sinyvenberg te Beniimizen. Opheusden: A, de Blois te Gouda. Tholen: H. Ligtenberg te Lisse.

NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Beroepen te: Bunnik: L. J. R. Kalmijn te Birdaard. Eemnes-Buiten: K. J. v. d. Berg te Amersfoort, 's Grevelduin-Capelle: E. E. de Looze te Den Ham. Groot-Ammers: J. J. Poot te Bunschoten." Heeg: J. H. Wessel te Burum. Jutphaas: Cand. G. J. Geurtsen, hulppred. te Brummen. Neerlangbroek: J. J. Poot te Bunschoten. Retranchement: O. J. Staal te Abbenbroek. Wateringen (toez.) : Th. J. Steenbeek te Valkenburg (Z.-H.). Wormer: Joh. P. van MuUem te Akersloot.

Aangenomen naar: Eexta: Cand. W. H. Poot te Wommels. Nijega-Opeinde: W. E. M. Eggink te Zuiderwoude.

Bedankt voor: Culemborg: E. J. Mulder te Herveld. Vianen (2e pred. pi.): L. J. R. Kalmijn te Birdaprrf.

Intrede te: Herkingen: Cand. A. Sirag. Tekst: 2 Cor. 4: 7.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 februari 1938

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 februari 1938

De Reformatie | 8 Pagina's