GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1938-02-04
De Reformatie
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

D8 glorie van het koningschap.Er is reeds heel veel over het komngschap gesproken. Velen hebben er geen goed woord voor over. Men verklaart het koningschap dan ook als opgekomen naar het recht van den sterkste. Men kan dan hoogstens waardeeren een popvilairen vorst of vorstenhuis. Het is g ...

4 februari 1938
De Reformatie
v. d. B.
778 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

De briefwisseling tussclien Groen en Kuyper. ^) III. De verhouding van Groen en Kuyper. In zijn korte inleiding tol de brievenuitgave herinnert Prof. Goslinga er aan, dat over de verhouding van Groen en Kuyper reeds heel wat ge ...

4 februari 1938
De Reformatie
H. SMITSKAMP.
1680 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Het Steenen Tijdperk. Ditmaal parkeer ik mijn twosealer in de file van fordjes, die men op een stadsboulevard kan aantreffen. In de schaduw van een wolkenkrabber wil ik even met u pralen over wat men noemt: het grootestadsprobleem.Met de opkomst der groote s ...

4 februari 1938
De Reformatie
N. B.
665 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Prinses Beatrix. Met groote blijdschap heeft ons volli de geboorte van Prinses Beatrix Wilhelmina Armgard vernomen; on met name onze kerlcen hebben God er voor gedankt in vele afzonderlijk belegde samenkomsten. „Beatrix" wil niet, zooals door de A.V.R.O. gezegd is, ...

4 februari 1938
De Reformatie
K. S.
3672 woorden
BRIEF UIT AMERIKA

BRIEF UIT AMERIKA

Barth te Princeton. Onlangs verscheen het „Princeton Seminary Bulletin" voor November 1937. Uit dit „bulletin" blijkt dat er in het laatste jaar onderscheiden nieuwe professoren te Princeton benoemd zijn.Nu weten de lezers van „De Reformatie" dat Piinceton v ...

4 februari 1938
De Reformatie
C. VAN TIL.
1515 woorden
VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

VAKWETENSCHAP EN PRAKTIJK

De [beteekenis van de Prot. Ghr. Centrales en Vakorganisaties van patroons voor het kerkelijk, politiek en maatschappelijk leven in ons vaderland. IV. De historische misvatting in de beteekenis. De ges ...

4 februari 1938
De Reformatie
A. BORST Pzn.
2031 woorden
Bekeering.

Bekeering.

Bidt voor mij — het Kruis van schendt de vleugels van mijn tijd, pint ze vast in de eeuwigheid. Immer zocht mijn ziel een waan die dit veeg bestemd bestaan hels verleidt. ChristusBidt yoor mij — want ik ben schuldig: smettenvol van 't vuilste wee kan ik aan gerechte reê luchten slechts met ...

4 februari 1938
De Reformatie
JAN DE MARÉ.
169 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Kerk en Socialisme”.¹) I. De brochure, welke Dr H. de Vos, predikant te Sneek, over het vraagstuk van Kerk en Socialisme schreef, is van een geheel ander gehalte dan die van zijn geestverwant Dr Horreüs de Haas getiteld: „Socialisme ...

4 februari 1938
De Reformatie
B. t. B.
1895 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Eenzijdig of tweezijdig. (II.) Onze lezers herinneren zich, wat ik tegenover Dr A. Kuyper Jr aan deze plaats opmerkte over de uitdrukking in het doopsformulier, dat n.l. „in alle verbonden twee deelen begrepen zijn". Dr Kuyper vatte „deelen" op als „partijen"; ik v ...

4 februari 1938
De Reformatie
K. S.
3113 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Gouden Jubileum Ned. Bond van J.V. G.G. 1888—1938. De uitvoerende Commissie uit het Nationaal Oud-Leden- Comité brengt hiermede te uwer kennis, dat in overleg met het Bestuur van den jubileerenden Bond het plan gerijpt is om den Bond op zijn gouden feest D.V. 25 en 26 Mei a.s. in het R.A.I.-gebou ...

4 februari 1938
De Reformatie
861 woorden
van 2