GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

„Gedenken en Voortgaan." Referaten Hemelvaartsdag Ned. Bond van (vrijgem.) Jong.-Ver. op Geref. Grondslag. Bureau: Abstederdijk 315, Utrecht.

Met bizonder genoegen heb ik de hier gebundelde referaten, „een dankbare gedachtenis aan de personen en de arbeid van de overleden hoogleraren Schilder en Holwerda", gelezen.

Ds H. Knoop sprak over Hebr. 13 : 7: „B 1 ij f t denken aan uw voorgangers en volgt hun geloof na"; DsJ. Kamphuis over: „M essiaanse Keurcorpskeuz e", de heldenlijsten in 2 Sam. 23 en 1 Kron. 11. Beide redevoeringen zijn sober en beheerst van tekening, zonder geforceerdheid of opschroeverij; de aandacht wordt niet vastgelegd op wat mensen praesteerden, maar op Jezus Christus, de Koning der Kerk; ze leiden het denken en dus ook het gedenken in zuivere banen, want beide referenten spraken uit het hart der Schriften. Daarbij een stijl, die aanstonds aaaspreekt en de interesse wekt en vasthoudt; ook is hier 't vermogen, door iemand eens aldus omschreven: to put proper words in proper places.

Ds Knoop, als hij de opwekking in Hebr. 13 toelicht, blijkt rekening gehouden te hebben'met de tijd: het is hemelvaart geweest, Christus treedt op als hemelse Donateur met f eestdonaties (Ef. 4:8); in Zijn gans vrije genade geeft Hij bizondere ambtsdragers (Ef. 8 : 11), die van bizondere betekenis zijn voor heel het levensbestaan der kerk: in hun dienstwerk maken zij bekwaam tot de door Christus gewilde bediening van het ambt aller gelovigen. En de oogst van hun ambtsdienst blijft; als ze gestorven zijn, blijkt hun dienst niet afgesloten, maar mogen wij ze zien als erflaters, wier erfenis rendabel dient gemaakt in de vervulling ' van^ hét profeet-priester-hoiÖHgschap, < ' waarvan ook de hoogleraren Schilder en Holwerda in ' een crisistijd van verval het voorbeeld gaven; him geloof hebben wij na te volgen in geloofsvertrouwen.

Ds Kamphuis handelde tegenover Saul's afvalUge, anti-theocratische, anti-christelijke keurcorpskeuze (1 Sam. 22 : 7, 8), wijl genomen uit eigen stam en eigen geslacht, , dus uit eigen vlees en bloed, over de keuze van David, geschied uit heel Israël, zelfs uit . Hethieten, Arameërs en Filistijnen; mannen, gewillig gemaakt en bereid (al weten we dit niet van allen, P. D.) om te voeren de oorlogen des Heren (1 Kron. 11 VS 1& —19, 12 : 18). Hierin is Christus Jezus bezig, die Zijn kerk bracht tot de glorie van Pinksteren en haar thans oproept tot de worsteling, niet (voornamelijk) tegen bloed en vlees, maar (ten diepste) tegen de overheden, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de geestelijke wezens der boosheid in de hemelen omhoog (vert. Greijdanus). In die strijd stonden Schilder en Holwerda naar Christus' keuze, vooraan; zij onderkenden zeer scherp de kerksituatie, wezen concreet de loop der frontlijnen aan, streden tegen valse ireniek en vlagvertoon.

Voor een lief ding wilde ik, dat deze referaten een plaats vonden in elk gereformeerd gezin, en dat ze werden gelezen en hun inhoud betracht. Wat daarin geboden wordt kan niet alleen onze jonge mensen, maar heel 't gereformeerde volk verder brengen. P. D.

Besluiten van de Generale Synode der Geref. Kerken, gehouden te Kampen 1951. Uitgeverij J. Boersma, Enschede.

In een „Ten Geleide" zegt de samensteller, Ds H. Bouma van Assen, dat aanvankelijk gedacht werd aan de mogelijkheid om een tweede uitgave te bezorgen van de door hem verzorgde „Kerkenordening van de Geref. Kerken in Nederland", maar dat men uiteindelijk besloot ook ditmaal nog een suppleöitent te doen verschijnen.

In een keurig uitgegeven boekje van 110 bladzijden vindt men hier de Kamper Synodebesluiten bijeen; de tekst is ontleend aan de gestencilde Acta, door Ds J. van Bruggen welwillend afgestaan. Boven elk besluit wordt vermeld bij welke bladzijde van de zoeven genoemde kerkenordening het aansluiting vindt. Mij ontbreekt in mijn vacantieverblijf de gelegenheid, dit (tweede) Supplement te toetsen op het punt van nauwkeurigheid, maar ik meen, mij in dit geval wel te mogen bedienen van een argumentum ad verecundiam. En wie in het verleden dergelijke arbeid van Ds Bouma controleerde, zal zeker geneigd zijn, deze gunstige mening te onderschrijven.

Daarom: zeer hartelijk aanbevolen!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 juli 1952

De Reformatie | 8 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 juli 1952

De Reformatie | 8 Pagina's