GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De predikant Paul en het spreken in tongen. Wij lezen in de Reformirte Kirchenzeitung: »Wij meerden in verband met het spreken in tongen te moeten waarschuwen tegen het al te veel gewicht hechten aan den bekenden predikant Paul, gelijk dit in de kringen der »Gemeinschaften« geschiedt. Iemand die met den predikant Paul persoonlijk bekend is, verdedigde hem daarop en meende dat er integendeel een zegenrijke invloed van dien man uitgaat. Het nieuwste dat pastor Paul mededeelt omtrent zijn ervaringen in zake het spreken in tongen, schijnt ons niet geschikt om dit te bevestigen. Zoo schrijft pastor Paul o. a.:

»Den 28sten September ontwaakte ik zeer vroeg en had tijd om in stilte Gods aangezicht te zoeken. Ik bad Hem, of Hij mij de gave der uitlegging geven wilde. Het behaagde Hem, mij niet deze gave, maar iets anders te geven, dat voor mij bijna van evenveel waarde is, als wanneer ik de gave der uitlegging verkregen had. Terwijl ik namelijk op dien morgen in tongen sprak, lette ik op enkele woorden die meermalen voorkwamen. In het bijzonder waren het de woorden seacf en ))tu< (. Ik icïvam op de gedachte of »ea« misschien Jezus beteekent, en trachte in tongen te zeggen «mijn Jezus«, »ljeve Jezus» en dergelijke uitingen. En ziedaar, er kwam telkens een ander woord en dan tot slot »ea«. Op gelijke wijze kwam ik er achter dat »tu« God beteekent. Dit was voor mij vreugde; het was mij een teeken, dat de liederen, gelijk ik dacht, liederen tot prijs en lof van onzen grooten God en Heiland waren. Terwijl ik hierover verder nadacht of het wel juist was, dat »ea« Jezus beteekent, kwam ik op de gedachte het lied:

Laat mij gaan. Dat ik Jezus moge zien,

in tongen te zingen, en daarbij kre? g ik een hoogst wonderlijke ervaring. Terwijl ik de melodie van »Laat mij gaana zong, kwamen de woorden in tongen mij zoo voor, dat alles nauwkeurig rijmde. Ik geef de woorden zoo goed als ik kan hier weder.

schua ea, schua ea, o tschi biro ti ra pea akki lungo ta ri fungo u li bara ti ra tungo latschi bunge ti tu ta.

Zulke dwaze en kinderachtige spelerijen in verband te brengen tot het werk des Heiligen Geestes, komt ons lasterlijk voor.

Op den loden Januari is de gouverneur van Madagascar, Augagnéur, na een verlof van eenige weken, weer naar het eiland teroggekeerd. Het schijnt dus, dat zijn handelingen door de Fransche regeering werden goedgekeurd, en het staat dus te vreezen, dat hij zijn vervolgingssysteem verder zal doorzetten. De Heere regeert!

De Protestantsche Alliantie in Engeland beeft een resolutie aangenomen om te protesteeren tegen het bijwonen van den koning van Engeland van de mis voor de vermoorden koning en kroonprins van Portugal, Schoon sympathiseerende met het Portugeesche volk bij de ramp die het trof, heeft' de Alliantie, die protestanten van alle kerken vertegenwoordigt, toch hare verwondering en droefheid te kennen gegeven over het feit, dat Zijne Majesteit de koning van Engeland de mis voor de dooden in de Roomsche kerk van St, James bijwoonde, als niet bestaanbaar met zijne positie van hoofd van een Protestantsche natie en als in strijd met den geest van de eeden, door hem bij zijn kroning en troonsbestijging afgelegd,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1908

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 maart 1908

De Heraut | 4 Pagina's