GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Officieele Berichten.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

L. S.

De Kerkeraad der Geref. Kerk te Leiden roept de Particuliere Synode van Zuid-Holland (Noordelijk gedeelte) samen tegen Woensdag r5 Juni a.s. te Leiden D, V, Stukken en punten voor het agendum voor 28 Mei te zenden aan ondergeteekende.

Namens den Kerkeraad voornoemd:

H. J. KOUWENHOVEN Dz.

Provinciale Synode van Overijsel.

De Kerkeraad der Geref. Kerk te Hardenberg maakt bekend, dat de Provinciale Synode van Overijsel dit 'ft& t gehouden zal worden D, V. op Woensdag 8 Juni a.s. in de Geref, Kerk te Hardenberg.

Opgave van afgevaardigden met hunne secundi en adressen, tevens punten voor het agendum, worden voor of op den 2 r sten Mei ingewacht bij den eersten ondergeteekende.

Namens den Kerkeraad voornoemd:

C. C. SCHOT Cz, praeses.

H. WATERINK, scriba.

Kort verslag van de vergadering der classis Ommen, gehouden te Hardenberg op 20 April rpio.

ï. De vergadering wordt op de gebruikelijke wijze geopend.

2. De credentialen worden nagezien waaruit blijkt, dat alle kerken wettig zijn vertegenwoordigd.

3. Het moderamen bestaat uit: Ds. Kerssies, praeses; Dr. Schot, scriba; Ds. van Henten, assessor; terwijl Ds. de Vries voor het persverslag wordt aangewezen.

4. De classis verblijdt zich over de institueering der kerk van Gramsbergeu, welke thans voor de eerste maal vertegenwoordigd is. De praeses spreekt de beste wenschen voor haar uit, hopende, dat zij spoedig in een eigen kerkgebouw moge vergaderen met een eigen Dienaar des Woords.

5. De notulen worden gelezen en na enkele opmerkingen goedgekeurd.

6. Ingekomen stukken:

a. Concept-regeling van samenwerking tusschen de Geref. diaconiën in de provincie O'^erijsel tot onderling hulpbetoon m zake de verpleging van hulpbehoevende zenuwlijders, doofstommen en lupusliiders. Deze coacept-regelicg wordt niet aanvaard .Ten slotte wordt met algemeene stemmen aangenomen het voorstel van Dr. Schot en Ds. de Vries : „om elkander te helpen in de verzorging van hulpbehoevende lijders, zullen de kerkeraden — niet ontkennende, dat tot het werk van oefening der barmhartigheid ook andere lijders behooren — elkander bepaaldelijk in de Christelijke verzorging van hulpbehoevende zenuwlijders, , doofstommen en lupuslijders steunen door ciassi caie en provinciale deputaten, aan wie eene kerkelijke instructie zal worden verstrekt".

b. Een schrijven van de classis Deventer met verzoek om elke maand hulp te bieden voor den arbeid in Rheine. Wordt besloten 6 beurten per jaar toe te staan,

c. Aanvrage om steun door de provinciale kas voor de kerken van Avereest en Lcmelerveld wordt ingewilligd,

d. Een brief van br. M. uit D. H., die over een vroeger classicaal besluit zich op de a.s. Part. Synode zal beroepen, Voor kennisgeving aangenomen.

e. Een voorstel van de kerk van D. H. om langs kerkelijken weg bij de Overheid aan te dringen op wederinvoering van de doodstraf, wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.

7. Verslag over den arbeid der Zending.

8. Tot afgevaardigden naar de Part. Synode worden gekozen: Primi: Ds. de Jong, Dr. Schot en Ds. van Heuten, en de oudd. van Dijken, Oegema en Waterink. Secundi: Ds. Bulder, R. Schoemaker, Smilde; en de oudd. Harsevoort, Holtrust en de Jager,

9. De rondvraag naar art. 41 levert geen bijzonderheden op.

ro. Tot correspondent voor de Theol. School wordt aangewezen Ds. R. J. Schoemaker te Heemse.

11. Roepende kerk voor de volg. verg. De Krim.

12. De korte notulen worden gelezen, v/aarna de praeses voorgaat in dankgebed en de vergadering sluit.

Op last der classis,

S. DE VRIES.

Nieuwleusen, 21 April 1910.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 mei 1910

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 mei 1910

De Heraut | 4 Pagina's