GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

GEMENGD NIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GEMENGD NIEUWS

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een weldoenster uit hare gevangensckap vtrlost. De Oostenrijksche gravin de Latour, de bekende weldoenster der armen die in hare inrichting te Russiz bij GSrz en te Treffen in Zuid-Oostjnrgk, met haar geheele vermogen honderden ; rr.i.r. ctn vrije woning en vrij onderhoud bood en welke aan hunne kinderen een Christelijke opvoeding gaf, werd. bij het uitbreken der ^ vijandelijkheden tusschen Italië en Oostenrljlc dbor de Italianen gevangen genomen. De inrichtingen die hare liefde schiep, staan nu half onbeheerd en liggen ten de'ele in het brandpunt van den bittersten strijd. Nu is het eindelijk den Secretaris van het «Evangelisch Genootschap in Oostenrijk", den predikant Monsky, en door persoonlijke tusschenkomst van den Zwitserschen Bondspresident Dr. Motta, gelukt, de 73-jarige gravin uit hare gevangenschap te verlossen. Voorloopig verblijft zij nu in Zwitserland.

Hare ervaringen in df Italiaansche gevangenschap zal Gravin Latour in de „Warte der Wahrkeit für Oesterreich und Ungarn" beschrijven. Inmiddels hebben vrienden van het Godsrijk zich het lot van de inrichtingen te Treffen aangetrokken; bij het Evangelisch Genootschap zijn bovendien van andere zijden ruim 5000 kronen voor dat liefdewerk ingekomen.

Geestelijke verzorging van krijgsgevangenen. De Duitsche regeering heeft al een jaar lang in de geestelijke behoeften van hen die door haar gevangen gehouden worden, zoeken te voorzien. Men heeft de vraag gesteld, of de gevangen Duitschers in de oorlogvoerende landen in bedoeld opzicht evengoed behandeld worden? Hierop kon geantwoord word'en, dat men in Engeland het door Duitschland gegeven voorbeeld volgt. Pogingen die aangewend werden om Jietielfde in Rusland en Frankrijk te verkrijgen, hebben echter nog niet tot het gewenschte resultaat opgeleverd. Toch zijn door de Duitsche »Hilfsausschusz für Gefangenenseelsorge'' onderhandelingen btgonnen, waarvan men hoopt dat zij wellicht tot het beoogde doel zullen leiden. In Rusland geschiedde dit door Amerikaansche bemiddeling.

In het Duitsche comité voor geestelijke verzorging van krijgsgevangenen werken vertegenwoordigers van de Evangelische en de Roomsche ker-, ken met die van de Synagoge samen. Het Comité wil niet, dat' onder de gevangenen propaganda gemaakt zal worden voor de een of andere kerk, maar verlangt dat deze volgens hunne belijdenis en in hunne religie geestelijk zullen verzorgd worden. De Evangelische Opperkerkeraad heeft 1000 mark beschikbaar gesteld, om het Comité in staat te stellen stichtelijke boeken onder de gevangenen te verspreiden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 februari 1916

De Heraut | 4 Pagina's

GEMENGD NIEUWS

Bekijk de hele uitgave van zondag 20 februari 1916

De Heraut | 4 Pagina's