GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Commissie vau advies.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Commissie vau advies.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

In een onzer kerkelijke bladen wordt er captie op gemaakt, dat de Middelburgsche Classis in het netelige geding, waarvoor ze door het optreden van Ds. Netelenbos geplaatst was, de hulp inriep van verschillende hoogleeraren en predikanten om met Ds. Netelenbos over zijn afwijkende meeningen te spreken. Zelfs werd het een »gebrek in kennis van kerkrechtelijke beginselen" genoemd, dat > de betrokken predikant zich door die Commissie liet onderzoeken" en de wensch geuit, dat zulk een »nieuwigheid", als deze Commissie van bijstand of advies was, zich in ons kerkelijk leven niet herhalen moge. Als de Classis behoefte had aan meer licht, dan behoorde ze, meende men, dit te zoeken bij de meerdere vergaderingen, of kon ze de hulp inroepen van deputaten volgens artikel 40 D. K. O.

Niet ten onrechte merkt Dr. A. Kuyper Jr. in de Rotterdammer Kerkbode op, dat deze critiek verwondering baart. Waar zelfs onze Generale Synoden zich voortdurend door professoren laten bijstaan en hun advies over tal van quaesties op hoogen prijs blijken te stellen, daar kan het toch moeilijk als ingaande tegen de Gereformeerde beginselen van het kerkrecht worden genoemd, dat een Classicale vergadering hetzelfde doet.

Blijkbaar kende deze criticus dan ook de historie niet. Het kwam vroeger telkens voor, wanneer een Classis te oordeelen had over de al of niet zuiverheid van een verdacht predikant, dat zij dan de hulp inriep van de Theologische professoren, om daarover hun Gutachten te geven. Voetius in zijn Politica Ecclesiastica keurt dit niet af, maar verdedigt dit. Eu welk kerkrechtelijk bezwaar zou hier ook tegen in te brengen zijn? Natuurlijk moet de beslissende macht bij de Kerken zelf blijven, die in zUlk een geding als rechters optreden en een oordeel hebben uit te spreken. Maar komt het niet telkens voor, dat een rechter, voor moeilijke gevallen staande, het advies vraagt van ideskundigen" en zelfs aan-deze deskundigen opdraagt met den »aangeklaag'de" of »verdachte" te spreken? Mits de beslissing maar bij den rechter verblijft, bestaat hiertegen geen het minste bezwaar. Het kan juist dienen om den rechter met te meer kennis van zaken te doen oordeelen.

Het is daarom, dat we de instelling dezer Commissie van advies door de Middelburgsche Classis volkomen juist achten. Vooral waar het gaat om dogmatische quaesties, is het steeds gewoonte geweest, dat de Classis niet uitsluitend op haar eigen oordeel afging, maar gebruik maakte van het licht, dat God de Heere ook in de wetenschap aan Zijne Kerk geschonken heeft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 september 1919

De Heraut | 4 Pagina's

Commissie vau advies.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 september 1919

De Heraut | 4 Pagina's