Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Berekening of constructie - pagina 29

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Berekening of constructie - pagina 29

Rede gehouden bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar in de faculteit der Letteren en Wijsbegeerte en der Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

3 minuten leestijd

27 arbeid gedurig gebracht werd voor den troon der genade door hen, die onze christelijke wetenschap, onze scholen en onze Universiteit liefhebben, dan zou ik zeker mijn ambt niet hebben durven aanvaarden. Maar nu dit wèl zoo is, zie ik ook de schoonheid van den arbeid , die voor mij ligt, en waardeer ik dankbaar, in opvolging van hen, wier namen ik U noemde, dit werk te mogen doen , waaraan ik gaarne al de krachten , die God mij schenkt, wijden zal. Het is mij een groote eere, tot dit werk te worden geroepen. Bovenal een eere om dit werk te mogen verrichten aan de U niversiteit, die we liefhebben, en waar we arbeiden op den gemeenschap .. pelijken grondslag van beginselen , waarmede we vergroeid zijn. En wanneer ik dat zeg, dan kan ik niet anders dan daarbij denken aan en danken voor de opvoeding en het voorbeeld , van mijn ouders ontvangen. Dat zij ook in deze ure aanwezig mochten zijn is mij een oorzaak te meer voor dank aan God. Hoogeerzame Heeren Directeuren onzer Vereen'iging ! Uw eervolle benoeming tot het werk , waartoe ik thans geroepen wordt, zal mij in staat stellen mijn leven te concentreeren op een enkel punt. Terwijl de ambtelijke arbeid als predikant mij zeer lief was, en ik de beoefening der wetenschap niet kon achterwege laten , en ik dus tot beide geroepen werd , was mijn leven tot hiertoe niet bepaald dat van iemand, die geen raad weet met zijn tijd. De verzoening van de elkaar niet immer dekkende belangen voor welke ik had op te komen. was me niet altijd mogelijk . En zoo past het mij naast de hartelijke dank voor de zeldzame eere, die Gij mij in mijn benoeming hebt willen schenken , U ook wel dank te weten daarvoor , dat het mij voortaan zal gegeven zijn, met een geruste conscientie al mijn krachten te besteden in ééne richti ng. Houdt U ervan overtuigd, dat ik niet aan al de verwachtingen, die, vooral toen aan de leerstoel in de paedagogiek nog geen naam verbonden werd , links en rechts werden uitgesproken , zal beantwoorden. Maar laat het U evenzeer gewis zijn, dat ik gaarne met heel mijn kunnen mij wijden zal aan de taak , die mij voorligt aan onze Universiteit, en in het verband der Vereeniging, met welke gij hebt samengewerkt, om mij tot dit ambt te roepen. Ontvang de verzekering, dat ik uw roeping heb opgevolgd, in de kracht van Hem, \x"iens kracht wordt volbracht in zwakheid. Hoogachtbare Heeren Curatoren dezer Hoogeschool ! Dat gij vrijmoedigheid gevonden hebt, mij aan Heeren Directeuren voor te dragen voor het ambt van buitengewoon Hoogleeraar in de Paedagogiek is mij een oorzaak van groote vreugde en geeft mij veel reden tot hartelijken dank. Maar er is meer. Dat gij zulk een regeling hebt willen treffen, waardoor mij ook het onderwijs in de catechetiek werd opgedragen, en gij mij dus ook hebt willen voorstellen als bui-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 8 October 1926

Inaugurele redes | 33 Pagina's

Berekening of constructie - pagina 29

Bekijk de hele uitgave van Friday 8 October 1926

Inaugurele redes | 33 Pagina's

PDF Bekijken