Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

De hoogste vrijheid - pagina 29

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De hoogste vrijheid - pagina 29

Rede, gehouden bij het overdragen van het rectoraat der Vrije Universiteit

2 minuten leestijd

D E HOOGSTE VRIJHEID.

^7

voor de vrijheid, daar zij integendeel onomwonden verklaren, dat de bestrijders van Jehovah moeten uitgeroeid en de Baaispriesters gedood worden. Wat hen tot spreken, tot getuigen dwong, dat was niet hun •consciëntie, maar de last des Heeren, het Woord van Jehovah. Deze mannen n u , welke middelen hebben zij gebezigd om d e waarheid ingang te doen vinden? Vóórdat Israël als volk optreedt, wandelen zij als vreemdelingen over de aarde, in eigen huis en omgeving den Eenigen waren God aanbiddende, maar geen geweld plegende om het geloof in Hem op te dringen, terwijl zij integendeel bidden zelfs voor hen die den Heere verzaken en bespotten. Ook in latere tijden treden zij, buiten I.«raël, enkel als gezanten of getuigen op, terwijl zij het straffen aan God zei ven overlaten, zooals wij o. a. uit den ondergang van Belsazar kunnen leeren, In Israël was hunne roeping eene eenigszins andere. Vermits Jehovah, totdat de tijden zouden vervuld zijn, door Israël als volk wilde geëerd worden, openbaarde Hij zich door bijzondere teekenen, en legde Hij zelf soms harde straffen op. Zoo werden ook zijne profeten enkele malen op uitdrukkelijken last van den Heere geroepen om de Baaispriesters te dooden, hun dood te eischen of met andere straffen te dreigen. Maar toch ook dan treden zij enkel als g e t u i g e n van hunnen Heer, zonder eenigen last van menschen, op. Zij roepen niet vóór hun optreden de bescherming in van de overheden; vertoonen geene •opdracht van eene geestelijkheid; vormen geene machtige partij ; stichten geene school. Eer en roem bejagen noch behalen zij; integendeel worden zij door hoog en laag met schimp en smaad overladen, en, hoe angstig en benauwd sommigen hunner als personen ook geweest zijn, toch bezegelt meer dan éen hunner zijn getuigenis met den dood. Ook van deze mannen, wier grootheid voor den hedendaagschen beschouwer óf verborgen óf verbazingwekkend is, zegt de apostel: „Zij hebben bespottingen en geeselen geproefd, en ook banden en •gevangenis; zijn gesteenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen; verlaten, verdrukt, kwalijk gehandeld zijnde; (welker de wereld niet waardig was) hebben in woestijnen gedoold, én op bergen, en in spelonken, en in de holen der aarde." Deze martelaren of getuigen [fiaorvooi), verkondigden niet een verheven

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 1887

Rectorale redes | 56 Pagina's

De hoogste vrijheid - pagina 29

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 1887

Rectorale redes | 56 Pagina's

PDF Bekijken