GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Als ’t Lente wordt door Lize Krop- Schurink.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Als ’t Lente wordt door Lize Krop- Schurink.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Langs moeilgke wegen door Jac. van der Klei. — Uitgaven van A. G. Schoonderbeek — Laren.

Bij herhaling reeds maakten we in ons blad melding van de goed-verzorgde jongens-en meisjes-boeken, die de uitgever Schoonderbeek in zijn fonds opneemt. We wezen daarbij steeds op het uiterlijk, geheel in den stijl der moderne jongensboeken, en op de fleurige illusti'aties, twee factoren, die voor jeugdlectuur van veel belang zijn.

Aan deze coUectie voegde de heer Schoonderbeek twee nieuwe uitgaven toe, (eenigen tijd geleden al, maar ons ontbrak de gelegenheid tot nu toe ze te behandelen).

't Eerste, „Als 't Lente wordt" is een meisjesboek, 't verhaal van twee meisjes, die door de sterk verminderde levensomstandigheden der ouders hun weeldeleven In de stad vaarwel moeben zeggen en met haar moeder (vader heeft in Aiperika een betrekking gekregen na de debacle van het gezin) buiten een oud huis moeten betrekken. Het boek teekent dan de wijze, waarop de meisjes, ieder naar eigen karalrter, deze nieuwe omstandigheden aanvaarden en zich voegen. Vooral de jongste. Jet, is daarbg een krachtige, sympathieke figuur. Zij weet zich in de verschillende verhoudingen uitnemend te schikken en door en rondom haar wordt het verhaal van verschillend gebeuren levendig.

We hadden gaarne de intonatie van het boek positief gezien, vooral, omdat de omstandigheden, die wor­ den beschreven, ernstig zijn. Maar 'tis een neutraal boek. Als zoodanig echter is het niet ongeschikt. Waf we vroeger al eens opmerkten ten aanzien van neutrale lectuur voor onze kinderen, geldt ook hier weer. We geven natuurlijk de voorkeur aan andere boeken, doch een reden, waarom we dit verhaal onze aanbeveliiig zouden onthouden is er niet. Zelfs valt er veel goeds op te merken, dat ook voor onze kinderen leerrijk is. De sfeer van het gezin is in elk geval uitnemend en de houding van Jet kan ten voorbeeld worden gesteld aan meisjes van haar jaren.

Het tweede boek „Langs moeilijke wegen", is een jongensboek van een Auteur, die op dit gebied zijn sporen reeds heeft verdiend. Toch hebben we wel betergeslaagde verhalen van hem gelezen. Deze geschiedenis is in z'n gegeven wat heel gewoon: Een jongen en een meisje van nette burgerouders verliezen hun vader; de moeder hertrouwt met een dronkelap en sterft spoedig. Dan verlaten de kinderen samen den onwaardigen stiefvader en gaan op stap; ze willen loopen naar Winterswijk (uit Amsterdam) waar een familielid woont-Onderweg worden ze opgepikt door een w^oonwagenreiziger. Deze is in z'n soort echter een goed type (maar verkeerd igetedcend) en de kinderen houden veel van hem en z'n vrouw. Maar de gezellen deugen niet. Ziji beramen een inbraak, die evenwel door Jan (den jongen) verijdeld wordt. De villa-bewoners, die het ongewenschte bezoek zouden ontvangen, worden door de politie op de hoogte gebracht van de omstandigheden der kinderen en ontfermen zich dan over hen, als blijkt, dat de stiefvader; is verdronken.

Men ziet het, dit gegeven is weinig nieuw en voor een jongensboek ook niet het meest gewenschte. Een boek als „Dat goeie, lieve Steendam" van denzelfden Auteur lag veel meer in de vereischte lijn. We missen niet alleen veel, maar vinden dingen, gedachten en woorden, die we liever niet zien in een jong: ensboek. iD'at neemt toch niet weg, dat we' ook wel iets goeds kunnen zeggen. De jongen is, in z'n liefde tot z'n moeder, z'n zorg voor zijn zusje en z'n ijverbetooning een vriend, dien onze jongens best als' boekenkameraad mogen ontmoeten. Hij is niet ormatuurlijk geteekend en heeft toch vele aantrekkelijke eigenschappen-En spanning zit er ook wel in 't verhaal. Daarom, al is onze waardeering om meer dan een reden begrensd, ongewenschte lectuur achten we toch ook dit boek niet.

De illustraties zijn veel minder geslaagd dan van 't eerstgenoemde verhaal.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 januari 1926

De Reformatie | 8 Pagina's

Als ’t Lente wordt door Lize Krop- Schurink.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 januari 1926

De Reformatie | 8 Pagina's