GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1926-01-29
DE PSYCHOLOGIE DER BEKËERING.

DE PSYCHOLOGIE DER BEKËERING.

l Vele zijn de omkeeringen, die er op wetenschappelijk terrein werden geconstateerd, sinds de nieuwere filosofie zich Van de christelijke geloofsovertuiging losmaakte. Die omkeeringen komen niet alle voor rekening van die filosofie zelve, maar zij heeft ongetwijfel ...

De Reformatie
J. W.
2310 woorden
Een gedurig gebed.

Een gedurig gebed.

De Heilige Geest, die op Pinksteren kwam woning maken in de gemeente des Heeren, is de Geest der genade en'der gebeden.Ja de Geest der gebeden!De krachtige gebedsdrang, welke het leven van de jonge kerk van Christus omhoog stuwde, was van bovenmenschelijken oorsprong.Hier was ...

De Reformatie
G. R. K.
795 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

I. Men zal het onderscheid tusschen deze rubriet en een andere in ons blad, waarin de persverslagen over de Synode worden opgenomen, wel in het oog willen houden.Niet vair al wat de Synode verricht, zal in deze kolommen melding worden gemaakt, maar alleea va ...

De Reformatie
HEPP.
1491 woorden
De sociale beteekenis van het Middelbaar Onderwijs.

De sociale beteekenis van het Middelbaar Onderwijs.

II. Wij hebben het vorige artikel over dit onderwerp besloten, door te wijzen opi de vele jonge menschen, die via het M. O. geleid worden op een weg, waarvoor zij neiging nocih capaciteiten bezitten.Hiermee werd niet gedoeld op de moeilijkheden die zich dien ...

De Reformatie
E. VISSER.
1207 woorden
School en tuchteloosheid.

School en tuchteloosheid.

Op haar Jaarvergadering in Juni 1'925, besloot de Tucht-Unie een uitgebreid onderzoek in te stellen naar den omvang dér tuchteloosbeid in ons land en de middelen te overwegen, die tot verbetering zouden kuimen leiden, 't Spreekt vanzelf, dat ook de school ter sprake kwam en Sub-Commissie II kwam ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1002 woorden
Het „psycho-pathologisch element" in de moderne romanliteratuur.

Het „psycho-pathologisch element" in de moderne romanliteratuur.

.^. Wat we in het vorige artikel ten voorbeeld noemden van de „religiositeit", die in de moderne romankunst tot uiting komt, zal wel bij niemand orizer - de gedachte wekken, dat „deze vermeerderende belangstelling voor religie en religieuze vragen" (zooals een boek ...

De Reformatie
C. T.
1015 woorden
Over den Satan.

Over den Satan.

I. Inleiding. , Sedert Tiet uur, waarin in. schaamte de mensch zich ongehoorzaam wist, is de vraag aan de orde, waar de oorsprong der zonde hgt.Die vraag naar het ontstaan van het kwaad in de wereld is de eerste, die werd gesteld en in de tegenwoordigheid Go ...

De Reformatie
K. S.
1440 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

„Liever Turkseh, dan paapset".Sedert enkele theologen ia de Tweede Kamer zitten, niet zoozeer om de theologie in eere te brengen, als wel met de bedoeling, om anderen te overreden, op haar nog te nemen beslissingen vooruit te loepen, heeft te meer •de theoloigische politicus buiten de Kame ...

De Reformatie
K. S.
3325 woorden
Als ’t Lente wordt door Lize Krop- Schurink.

Als ’t Lente wordt door Lize Krop- Schurink.

Langs moeilgke wegen door Jac. van der Klei. — Uitgaven van A. G. Schoonderbeek — Laren.Bij herhaling reeds maakten we in ons blad melding van de goed-verzorgde jongens-en meisjes-boeken, die de uitgever Schoonderbeek in zijn fonds opneemt. We wezen daarbij steeds op het uiterlijk, geheel ...

De Reformatie
Q. T.
613 woorden
De Synode van Assen.

De Synode van Assen.

Düisdag 26 Januari is de Buitengewon© Generale Synode der Gereformeerde Kerken, bijeengeroepen door de Geref. Kerk van Assen op verzoek van de Particuliere Synod? s van Noord-HoUand en van Ncord-Brabant en Limburg ter bshandeling van de kwestie-Geelkerken, aangevangen. Reeds Maandag waren de lede ...

De Reformatie
Fernhout
(w.g.) K. FERNHOUT
H. W. LAMAN
Dr G. KEIZER
J. P. KLAARHAMER
5248 woorden
van 2