GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Tegenspraak.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tegenspraak.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Maar wij begeeren wel van u te Irooren, wat gij gevoelt; want wat deze sekte aangaat, ons is ibekend, dat zjj overal wordt tegenge-_• _^ . sproken. ' Hand. 28:32.

Z«^'^"'.zoO' veriammen'd op' de ziel werken ; !ls aanhoudende en algeraeene tegenspraa.k'.?

Toch heeft een ziej. die dOiOr wedergeljoorte-Ifi^isüjine is, .niet andfers , te wachten.

*ï)e Joden te Eome wisten : , iÜQt veel van het ; christendom af. .«S^B*'

Maar dat wisten zij wel, da; t het christendom, Jolggelijk het in hun mond heet „deze sekte", overal 'wordt tegengespjöken.

Dat is-kenmerkend voor het •christendom.. , : D'a.t is een ieeken van zijn welstand. '*S'iw; ijgt de tegenspraak, dan' is het ziek.

Immers, dan .zou het christendom j^ich van Christus afbuigen.

'•JDreze tOiCh is door dea Vader gezet .tot een teetQÖy dat wedeisproken zal wo-rden.

J5n : treedt het (chrisitejidoim een periode yaa over-^wïnning binnen, dan verstomt de uiterlijke tegen-; spxaak wel bijna geheel, doch de innerlijke" tegen-; bipraak .blijft.

Het hart „wi) geen genade oatvaaigen...

Het hart „wi) geen genade oatvaaigen... Het wil niet dooï ^lelfovergav© aaa Christus het |eeuwjg< .e leven beërven. •.., , , .

|eeuwjg< .e leven beërven. •.., , , . •Het stelt tegenover, ^M^ii, Go-ds gehod/^ö»^ %igên gebod. - , > .iS-> «*--, < .' , - .: .., , - ''""•'^'^' '

%igên gebod. - , > .iS-> «*--, < .' , - .: .., , - ''""•'^'^' ' Dat .steeds maakt den tweestJ^^^^^^iruieaiLste van den. geloovige zoo zwaar, ^ ' '^'' "> - • ..: ; : ,

van den. geloovige zoo zwaar, ^ ' '^'' "> - • ..: ; : , Dat mat u, oi ziel, die Jezus liefheeftó^^^p' zoo doodelijk af.

Komt eeliter bij die tegenspraak yaa bimieia uit Hüg tegenspraak van buiten af, dan sehij^|yf u of uw positie onhoudbaar-wordt.

Dan zucht gij, dat gij een dezer komen.

En op eea tijd, waarin de tegenspraak' van alle kanten op u afstormt, hebt gij u voor te beriïiden.

Gij doorleeft er thans reeds iets van. $^^K;

Alles duidt er op, dat in, , dit , ^izi|htr^^^^^^ dor apostelen wederkeeren^^^^M^^^i^^^fc

Het christendom staat w^ëv'ói^"'Eei^'^wii: '''eM^ I'seicte" te worden, welke O'veral wordt tegengesproken.

En hoe z a l ^ ^ l ^ ® »

Wanneer een volfesredenaar v; a, n uit de gehoorzaal op den voet wqrdt tegengesptoken, wanneer do interrupties hem om de ooren vliegen, wanneer hij door den een na "den ander uit het publiek voor een leugenaar wordt gesoholden, zal hij niet van het ^foord afzien, zal hij niet door een achterdeur in de eenzaamheid verdwijnen.

Zal ZOO' de tegenspraak ook u niet verhinderen te getuigen van Christus?

Zult gij niet stil uw weg door het leven vervolgen ?

Zult gij uw Heiland doox uw niet-belijden niet verloochenen op.. yoorwaa, rde, , . dat men u ongemoeid laat? '..I^^^^^^^^^: .'

Of erger no§F''zult%]*"fii^^^-; uz; ölf .gaiaji.. twijfelen? • S ^ ^ ^ ^ ^ ^ . -

Zal deze vraag u nieit tëlk'efrs •falariéreh: ' zou de heele wereld nu ongelijk hebben en ik' met nog een kleine groiep geljk?

nog een kleine groiep geljk? Hoe verstaat gij door hiexover te peinzen de worsteling, welke onze jonge menschen in onze dagen hebben!

Zij zien met hun jeugdige scherpe oogen het aankomen, dat heel de wereld tegenover hen staat.

Dat, zoo zij zich bij u aansluiten, zij overal op aarde tegenspraaik' hebben te duchten.

Hoe ontmoedigend moet dat^voor hun idealisme zijn!

Ziel, die den strijd met de tegenspraak' kent, vergeet om uzelf die jeugdigen niet.

I.)enlc eraan: z: ij hebben het zoioveel harder "te verduren dan gij. ; . . ,

'Sirijd dan niet alleen voor uzel^^öf^r, met hen mee. ^ ~ strijd

Strijd met hen mee, niet door een houding aan te nemen alsof u die. strijd vreemd is.

Maar door hen mee te nemen naar het slagveld van uw eigen hart. ,

Door nw ziel voor hen Jtje openen.

Hoe verklaarbaar is het oiok, dat men het christendom zaö transformeert, omvormt en A'-ervormt, dat het van tegenspraiak verschoond blijft!

Hoe begrijpelijk, dat men het evangelie zóó omsmelt, dat het aanvlaardbaar wordt voor de ego-•eentris: ehe. mensch! , ,

Doch indien gij "in oprechtheid den naam van Jezus noemt, , sta af vaa zulk christendom.

Het christendom van de tegenspraak' zij' het uwe.

Als gij dicht bij Christus leeft, zal de tegenspraak u niet meer lastig zijn.

Omdat Hij ïief wedersproken teeken is, heeft hij de ijzeren pxmten. Jvaii. de^-teggaiispraali: voor u afge.'rlepen.'^M ' ' ' ' '''"-' ""•"

Overal teifeHgesprofeil '

Maar door Christus gehaadhaafd!

•En is Christus niet meer dan heel de wereld?

ZïJB zij, die vóór u zijn, zóó beschouwd, tniet meer dan die tegen ui zi|n?

Ziel, .zeg het tot uzelf, dat gij waar de tegenspraak al stouter wordt, dichter bij Jezus moet schuilen.

Zeg het tot O'Uze Jonge menschen, dat de vleugelen •yan Christus beter de pijlen van de tegenspraak afweren dan eenig schild.

Zeg het tot hen, die het karakteristieke van het christendom willen afvijlen en toch christen hlij'ven, dat Christus een sterke ToTen Is ook tegen de projektielen van de tegenspiraak.

O, mijn ziel, leef uit het woord: wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoirenen ^JÊ^-• •

HEPP.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 augustus 1926

De Reformatie | 4 Pagina's

Tegenspraak.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 augustus 1926

De Reformatie | 4 Pagina's