GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Om den bisschopstiiel.

De volgende vragen stelt het Duitsche „Pfarrerblatt" naar aanleiding van het voorstel oin den titel van „Generalsuperintendent" te veranderen in „bisschop".

• 1. Gaat het inderdaad alleen maar om een verandering van den titel voor den Generaalsuperintendent, of willen de voorvechters voor den nieuwen titel eigenlijk toch niet een nieuw ambt scheppen?

2. Beloven wij ons in ernst, gezien de werkelijkheid in onze gemeenten, een verheffing van het kerkelijk besef, van 't bezoek der godsdienstoefeningen, van.de bereidwilligheid, kerkelijke belastingen te betalen, enz.., den minsten vooruitgang door den nieuwen titel?

3. Wat veel ernstiger' is: beloven wij ons voor den innerlijken nood van onze kerk, het ongeloof, het worstelen om zuiver christelijk inzicht, den minsten vooruitgang door den nieuwen titel van den Generaalsuperintendent?

4. Gelooven wij in ernst, met de verhouding van den Roomschen Bisschop tot zijn priesters voor oogen (die een verhouding van heerschappij en n i e t van vertrouwen is), dat door de invoering van den titel of het ambt van bisschop de dringend gewenschte inner-1 ij k e invloed (leiderschap) van den Generaalsuperintendent op de predikanten, zijn ambt van zielverzorger, bevorderd zou kunnen worden?

5. Moet de verandering van den titel óf het ambt thans gescliieden? Is er gevaar van te ducliten, als zij niet komt? Kan onze kerk den weg Gods in den nieuwen tijd niet gaan zonder oogenblikkelijke invoe-. ring van den nieuwen titel?

6. Gelooven wij in ernst, dat de invloed der kerk op de maclitsfaktoren in den staat (ministers, politieke partijen, ekonomische organisaties) ook maar één procent stijgt, als de Generaalsuperintendent „Bisschop" heet?

7. Kunnen wij het oog daarvoor sluiten, dat breede, ernstige kringen van onze kerk met groote bezorgdheid in het nieuwe bisschopsambt den eersten stap van eén kerkelijke ontwikkeling zien, die de fundamenten van onze kerkenordening niet wil aantasten, maar van binnen uithollen moet?

8. Kunnen wij het oog daarvoor sluiten, dat zeer breede kringen van uiterst levendig kerkelijk besef door de invoering van het bisschopsambt in hun genegenheid voor onze groote landskerk ten diepste geschokt worden?

9. Kunnen wij het oog daarvoor sluiten, dat overspannen hoogkerkelijke kringen thans reeds met den naam van bisschop en aartsbisschoj) een spel spelen, dat eenvoudig niet meer evangelisch is (Aartsbisschop van, Thyatire!)

Kortom: is de invoering van den bisschopstitel werkelijk noodig? Is zij thans noodig? Is zij bedenkelijk? Derhalve!

Het antwoord ligt reeds in die vragen opigesloiten.

De strijd om den bisschopstitel in Duitschland wordt al warmer en warmer. -

Terecht voelt het eenvoudige volk er een römaniseerende strekking in.

Opmerkelijk, dat Engeland én Duitschland gelijktijdig een strijd van gelijke Tendenz doormaken.

HEPP.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 april 1927

De Reformatie | 8 Pagina's

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 april 1927

De Reformatie | 8 Pagina's