GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Een dringend beroep.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Een dringend beroep.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dat ik mij op het terrein van het sociale leven begeef in de kolommen van ons blad heeft zijn bijzondere reden.

't Is om aankondiging te doen van een vergadering, die in deze maand staat gehouden te worden en die, ofschoon niet een conferentie van grootschen omvang, van veel beteekenis kan zijn.

Zooals men weet bestaat er een „Organisatie van Reunisten der S. S. R.", een vereeniging van oudleden van de Unie van Gereformeerde Studenten aan Openbare Hoogescholen.

Deze organisatie, gevormd dus uit leden G£ 325), die allen student zijn geweest en thans een ambt vervullen dat op den grondslag van academische vorming rust, leeft in nauw contact met de studentenwereld.

En zoo weet ze ook van de moeilijkheden, die daar worden gevoeld.

Een van die moeilijkheden, die meer en meer tot een probleem gaat worden, is de vraag naar een emplooi voor de pas-afgestudeerden.

Dat vraagstuk heeft reeds lang de belangstelling, ook van officiëele zijde. Aan elke Universiteit is een regeeringsgedelegeerde, die tot taak heeft voor de afgestudeerden een werkkring te zoeken. Want de nood klimt. Er zijn in ons land reeds vele gegradueerden, die tot de groote groep van werkeloozen behooren.

En bij alle bezwaren, die dezen hebben te doorworstelen, komt er voor hen nog bij, dat ze in hun wetenschappelijke ambities gaan verflauwen en straks, zoo er verruiming komen mocht, voor een ambtsvervulling, met daaraan verbonden verantwoordelijkheid, niet meer geschikt zijn. Met name voor de jonge ingenieurs en leeraren be-

staat dat gevaar. Er is voor hen geen kans om aan 't werk te komen, omdat ze aan zekere werkmogelijkheden gebonden zijn.

Ook in onzen kring zijn er die academisch gevormde jongeren zonder uitzicht op een gelegenheid tot sociale prestatie.

De Unie van Gereformeerde Studenten heeft óók haar werk-zoekenden.

En het is voor en om dezen dat de Organisatie van Reunisten trachten wil iets te doen.

Ze benoemde een Commissie, die ten dezen actie moest zien te ontplooien. En die Commissie besloot, in overleg met het Bestuur, tot het beleggen van een vergadering op Zaterdag 26 Mei, des middags te 3 ure in „Terminus", Stationsplein te Utrecht.

Tot die vergadering noodigde ze uit verschillende van onze menschen, die als directeuren van groote bedrijven misschien medewerking kunnen verleenen, fabrieksleiders, directeuren van onderwij s-inrich tingen, ziekenhuizen, e.d.

Maar nu zou het kunnen wezen, — en het Bestuur der Organisatie hoopt dat van harte — dat er anderen zijn, bedrijfsleiders, die niet uit deii S. S. R. zijn voortgekomen of daaraan verwant zijn, die belangstelling voor deze vergadering hebben en aan haar doel willen medewerken.

En het is daarom, dat ik dit korte artikel schrijf. Mochten ze er wezen onder degenen, die het lezen, laten ze dan zoo vriendelijk zijn mij bericht te doei}, dat ze ter vergadering aanwezig willen zijn. Dan zorg ik met bekwamen spoed voor een uitnoodiging.

Want, zal deze actie eenig resultaat kunnen opleveren en voor de eigen jongeren (die, voorzoover ze dat nog niet deden verzocht worden zich als gegadigden op te geven) iets beteekenen, dan is het noodzakelijk, dat allen, die helpen kunnen, samenwerken.

Ik moge daarom een dringend beroep doen op hen, die tot deze samenwerking in de gelegenheid zijn. Het secretariaat der Commissie is bij mij gevestigd:2e Const. Huygensstraat 77, Amsterdam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 mei 1934

De Reformatie | 8 Pagina's

Een dringend beroep.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 mei 1934

De Reformatie | 8 Pagina's