GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

EVEN PARKEEREN.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

EVEN PARKEEREN.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

lil de schGGl der beproeving.

Nauwelijks is de kruitdamp opgetrokken, zijn de kazematten verlaten, of de examinators hebben achter hun tafeltjes plaatsgenomen, de jongelui die een of ander diploma willen behalen lossen hun salvo's wetenschap af. Als zij de roos niet raken zullen zij zakken, wanneer zij te weinig treffers boeken zullen zij zich voor een herexamen gesteld zien. Binnenkort zal ook de overige schooljeugd den overgang moeten bevechten naar een hoogere klasse of tot een andere inrichting van onderwijs. Daarbij zullen zich eenige verschijnselen voordoen, die de jongens kregel zullen maken en de ouders overstuur. Het zal bijvoorbeeld blijken dat Bolletje die met een aureool van knapheid de lagere school heeft doorloopen op de M-u.l.o. of op het Gym nauwelijks mee kan komen. Maar Jantje Zorgeloos, door ouders en meesters als een ezeltje beschouwd, zal op eens een spurt beginnen en als een kraan de eerste laats veroveren. De beredeneering van deze verschijnselen, die meestal niet in die mate verontrustend zijn als het geprangde ouderhart meent, zij aan de mannen an het vak overgelaten. Een goed paedagoog beseft dat hij niet slechts zoon en dochterlief In de klasse heeft, maar dat ook pa en moe bij hem in de bank zitten. De methode, die bij de ouders begint, zal in vele gevallen de meeste kans op slagen bieden. Voor goede meesters, leeraren van professie, directeuren vol levenswijsheid koester ik groot respect, gaarne breng ik ze hier een eeresaluut. De bedoeling van dit stukske is niet, op hun terrein te grasduinen, maar een vergelijking te trekken tusschen de schoolbank en ons aller leven.

Immers, wij allen hebben plotseling een overgang moeten maken, wij zijn bevorderd tot de scnool der beproeving. Wellicht zal ons later blijken dat deze kastijding met zooveel teederheid en zulk een verschoonende liefde door den Heere op ons is toegepast, dat ons de tranen van dank in de oogen zullen springen. Voor het oogenbUk is zij ons geen zaak van vreugde, waarKjk iet! Wij hadden voorzeker, ieder in zijn v/eg, reeds kenisgemaakt met de velerlei kruis en druk die ons vanege de zonde overkomt. Maar een bitterheid als de uidige, heeft ons hart toch nimmer gekend. Wij zien ons voor heel nieuwe vakken geplaatst waar ons begrip rij stompzinnig tegenover staat, waarbij ons mangelt aan routine, die bij ons een tegenzin verwekken. Bolletje ziet het aureool om zijn kopken verbleeken, zijn dappere beentjes sloffen nu moedeloos voort. Er is in ijn oogjes, waarin zooiets lag van: hier ben ik en de est is entourage! een onzekere, angstige blik gekomen. ok het omgekeerde doet zich voor. Menschen, die /aarUjk niet als sterren blonken, stallantaams om zoo e spreken, openbaren nu gaven van hoofd en hart, die ons beschaamd maken.

Wat mij betreft, het bevalt mij slecht in de school der beproeving, ik voorzie een her-retje! Dat is niet zoo erg, lieve vrienden. Begin maar met een één of een twee, klem de tanden op elkaar, vouw de handen onder de bank. Ook dit vak zal geleerd worden, als het God blieft! Niet spijbelen, niet onverschillig worden, niet mopperen; daar heb ik geen hoofd voor! Als het hart maar wil, moet het hoofd wel mede! Lessen leeren, opgaven maken en ze overmaken als het werk wemelt van correctie-rood! De Heere helpt! Als het anders niet gaat, dan maar twee jaar doen over de klas. Wij zullen er komen, een beetje vernederd, een beetje gedeukt, maar wij zullen er komen. Wij zullen geraken tot de vreedzame vrucht der gerechtigheid, ons door den Waarachtige beloofd en, geoefend door de beproeving, zullen wij met lijdzaamheid loopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Bilderdijk zong:

Is 't nacht voor ons, eens zal de morgen rijzen. Geen aanstoot meer belemmert dan ons pad. En heel uw ziel zal Gode dank bewijzen Voor elke wond en bloed- en tranenspat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 juni 1940

De Reformatie | 8 Pagina's

EVEN PARKEEREN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 juni 1940

De Reformatie | 8 Pagina's