GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

R. Marsman: „Vier Koningskinderen". Bosch & Keuning N.V./Daamen N.V., Baarn/'s-Gravenhage.

De schrijfster laat aan haar boek de volgende woorden voorafgaan: „Het is een voorrecht, het koninklijk gezin te kennen en dat voorrecht genieten wij, Nederlanders, gelukkig allen in mindere of meerdere mate".

De bedoeling van het boek is, die kennis te vergrooten, ons in intiemer verband te brengen met de vier prinsesjes.

Hing er vroeger over het hofleven een sluier, zoodat oningewijden zich slechts een fantastische voorstelling konden vormen over het huiselijk leven der vorsten en hun kroost, tegenwoordig is dit, gelukkig, wel radicaal veranderd. Wat was het een prachtig gebaar van Onze jarige Koningin en den Prins-gemaal, dat zij bij de inhuldiging niet alleen in de gouden koets zich vertoonden aan het geheele volk, maar dat die koets het geheele gezin bevatte. Nederland kreeg met zijn nieuwe koningin tevens het gansche gezin, de prinsesjes mochten deelen in de vreugde der ouders, onjdat zij ook bestemd zijn eens mede de verantwoordelijkheid te dragen. Koningskinderen zijn gewone menschen, als alle anderen, maar ze hebben een zwaarder leven dikwijls en dat begint reeds in de jeugd. Zij moeten opgevoed worden als normale kinderen èn als menschen wien een zware taak eens wacht, die een enorme algemeene ontwikkeling vraagt. Als kinderen reeds zijn zij draagsters eener traditie. Het is geen toeval, maar Gods wil, dat het huis Oranje zoo nauw verbonden werd en is aan het Nederlandsche volk. Ook daarvan moeten de prinsessen doordrongen zijn.

Het mooie van het boek, ons door mevr. Marsman geschonken, is> dat zij op ongekunstelde wijze ons een blik doet slaan in het leven en de opvoeding van allen dag der vier Oranjetelgen, die allen hun eigen karakter en liefhebberijen hebben. Het is eigenUjk maar een kort, eenvoudig relaas, onopgesmukt en volkomen eerlijk. Trouwens de geheele copie is nauwkeurig gecontroleerd door H.M. de Koningin zelf. En zoo veel weet ieder al wel, dat deze koninklijke moeder er niet van houdt, dat er om haar kinderen heen gefantaseerd wordt, opdat zij over het paard getild worden.

Een betere ceijsor dan deze moeder kon de schrijfster niet vinden.

Wat het boek verder zeer aantrekkelijk maakt, is de pracht collectie foto's, hier, veelal voor het eerst, gepubliceerd. Zij geven een zeer duidelijk beeld van het milieu, de hobby's en het serieuze schoolleven van de prinsessen.

Bijzonder interessant zijn de zuivere reproducties van twee opstellen, een van Beatrix en een van Irene. Zoo schrijven dezen naar vorm en inhoud. Deze „literaire" producten zijn eigenhandig geïllustreerd. En dan die kleuren-reproductie van een teekening door Beatrix in 1948 gemaakt! Wat een goede indruk geeft die van haar artisticiteit. Meer geestig zijn de reproducties der teekeningen van Irene en Margriet. Ieder kan ze leggen naast die van eigen kinderen.

Zoo brengt dit prachtig geïllustreerde boek het koninklijk gezin heel dicht bij ons. Wij zien hoe ze leven en wat ze doen en wat ze kunnen. We hooren wat ze thuis en op school verrichten, hun dagindeeling en hun belevenissen. Over de godsdienstige ontwikkeling wordt kort gesproken. De koningin neemt die tot dusver zelf ter hand en de schrijfster wil niet de onbescheidenheid hebben, daar dieper op in te gaan. Wij kunnen dit begrijpen, omdat dit zeer belangrijke deel der opvoeding een te persoonlijk karakter draagt, om dit in een boek openlijk te behandelen.

Wij bezitten al een reeks van publicaties en fotoverzamelingen in verband met onze Koninklijke familie. Deze laatste is stellig niet de minste. Dit boek houdt waarde ook voor later, als wij kunnen zien welke persoonlijkheden gegroeid zijn uit deze kinderlijke prinsessen. Het is een boek, dat heel veel ter hand genomen zal worden. Zooals men graag foto's toont en ziet van eigen kinderen, zal men het doen met die van „onze" prinsesjes.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 januari 1950

De Reformatie | 8 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 januari 1950

De Reformatie | 8 Pagina's