GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gereformeerd Kerkelijk Congres,

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gereformeerd Kerkelijk Congres,

3 minuten leestijd

Gereformeerd Kerkelijk Congres,

Het Comité heeft de eer, ingevolge opdracht van het^Congres, hiermede ter kennisse van belanghebbenden te brengen:

i". dat de Adviezen der Zakelijke Sectiën voor een ieder, die vooraf de toelatingsformule van het Congres onderteekent, bij de Moderatoren der onderscheidene Classes, alsmede bij de Correspondenten der Ringen en bij de Consulenten der afzonderlijke Kerken, ter visie zullen liggen van Dinsdag 15 Februari e. k. af;

2". dat aan hen, die blijken het Congres te hebben bijgewoond, binnen vier en twintig uur na ontvangst van schriftelijke aanvrage, zal bericht worden wie hun Moderator, Correspondent of Consulent is;

3". dat, naar de bedoeling van het Congres, niemand in zake de reformatie handelen mag dan onder leiding van zijn Kerkeraad of Consulent, opdat alle Independentisme strikt geweerd blijve, en alle eigenmachtige daad worde voorkomen;

48. dat tegelijk met de Adviezen der Zakelijke Sectiën de instructiën voor H.H. Moderatoren, Correspondenten en Consulenten verzonden worden;

5". dat het antwoord op de schriftelijk achtergelaten vragen geleidelijk volgen zal; 6*. dat voor hen die in eenige Kerk, bij gemis van voorgang der Opzieners, zich geroepen en verwakkerd gevoelen, om de verstrooiden te verzamelen, door het Congres dit hoofd voor de Verzamelingslijst is vastgesteld:

De ondergeteekendcn., alle meerderjarige leden., van de Nederduitsche Gereformeerde (of Herv.) Kerk te , gedeeltelijk wel., gedeeltelijk nog niet tot het Heilige Avondmaal toegelaten, betuigen met deze onderteekening.i". dat zij in hunne schuld voor God liggen, naardien zij reeds zoo lange jaren liefdeloos en werkeloos de breuke van de Kerke huns Heer en hebben aangezien;

2*. dat de geheele Synodale organisatie., die, evenals de Pauselijke Kerkregeering, eene wezenlijke Hiërarchie is, het eer en van de Majesteit van Koning Jezus aan zijn Kerken onmogelijk maakt;

3*. dat zij, na de schrikkelijke wijze waarop de Synodale Hiërarchie in het af geloof en jaar tegen de gehoorzame belijders des Heer en is gaan woeden, niet langer met hunne Kerk onder deze Hiërarchie mogen blijven.,

en 4". dat; zij uit dien hoofde bereid zijn, om de Kerk des Heeren in hun woonplaats op den grondslag dierzelfde Belijdenis., waarop zij sedert de afwerping der Pauselijke Hiërarchie stond, en rechtens nog staat, naar den Woorde Gods en in Zijn kracht nogmaals te helpen reformeeren a) ;

en 7". dat het Comité alleen antwoorden kan op brieven rechtstreeks toegezonden aan het Bureau; waartoe men op het adres zette: Aan het Comité van het Congres,

Keizersgracht 16.3, Amsterdam.

Het Comité voornoemd. Dr. A. KUYPER, Voorzitter. P VAN SON, Vice-Voorxitter. Dr. J. WOLTJER, Secretaris. W. HOVY, Thesaurier. AMSTERDAM, 27 Januari 1887.

a) Al naar gelang dit het best uitkomt en schikt, kan men onder dit hoofd door allen op één lijst, of door velen op onderscheidene lijsten laten teekenen, of ook eindelijk een biljet met dit hoofd aan ieder persoonlijk ter onderteekening aanbieden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 januari 1887

De Heraut | 4 Pagina's

Gereformeerd Kerkelijk Congres,

Bekijk de hele uitgave van zondag 30 januari 1887

De Heraut | 4 Pagina's