GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Pastorie te Boornbergum en Kootehemme.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Pastorie te Boornbergum en Kootehemme.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Pastorie te Boornbergum

en Kootehemme.

De Heere heeft ons verrast. Vijftien honderd gulden werd ons op billijke conditiën reeds aangeboden. Gode de eer! — nog vijfhonderd gulden, en de Geref. kerk te B. en , K. is aanvankelijk financieel geholpen; zi^ kan een pastorie bouwen en een leeraar beroepen.

Boornbergum en Kootehemme, Br. en Z. 'in den Heere! het zij u nogmaals herinnerd, is gelegen in Frieslands Zuid-Oosthoek, en tot de Geref. kerk alhier behoort ook het veelbesproken Beets met zijn grootendeels arme en voor het Socialisme- vruchtbare bevolking, In- dén stoffelijken nood van Beets is kort geleden mildelijk voorzien, doch er is een nog veel grooter geestelijke nood. De Geref. kerk van B. en K. moet daarin trachten te voorzien. Rijkere Christenen! helpt ons een weinig om 'sHeeren wil; stelt ons door uwe gaven in staat een pastorie te bouwen. Nog vijfhonderd gulden, welke we gaarne aan liefdegaven of desnoods aan rentelooze aandeeleji zouden ontvangen. Dit is noodig. Broeders en zusters, wij vertrouwen dat deze aanvraag niet vruchteloos zal zijn.

De Heere, onze God, wiens rentmeesters gij zijt, neige uwe harten.

Groote dingen heeft Hij aan ons gedaan; onze verwachting is voorts van Hem. Strekke ook deze l'poging tot opbouw der Geref. kerk alhier, tot beschaming van allen die Sion gram zijn, en tot eer van Sions Koning.

Namens den kerkeraad der Geref. Kerk

van B. en K.., ]. F. BARON, Fraeses. H. v. D. LAAN, Scriba. D. BERGSMA, Penningm.

De Redactie van de Heraut belast zich met het ontvangen van giften en toezeggingen; - de ontvangen giften zullen in dit blad verantwoord worden.

P.S. Ondergeteekenden, allen predikanten in de Classis Drachten, verklaren dat de Classis de kerk van Boornbergum en Kootehemme in dezen niet afdoende kan helpen; zij ondersteunen mitsdien van heeler harte bovenstaande poging en nemen mede gaarne giften en toezeggingen van aandeden in ontvangst.

De kerk van B. en K. heeft onder 's Heeren zegen een goede toekomst, doch er dient krachtig gewerkt.

T. OEGEMA, Pred. te Drachten. G. J. SYBESMA, Pred. te Oudega. T. DE JAGER, Pred. te Opeinde en Nijega. J. REININK, Pred. te Surhuisterveen. T. KRAMER, Pred. te Rottevalle.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 januari 1894

De Heraut | 4 Pagina's

Pastorie te Boornbergum en Kootehemme.

Bekijk de hele uitgave van zondag 28 januari 1894

De Heraut | 4 Pagina's