GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
1894-01-28
De Heraut
De eerste Bede.

De eerste Bede.

ZONDAGSAFDEELiNG XLVIII. Want de Heerc is onze Rechter; de Heere is onze Wetgever, de Heere is onze Koning; Hij zal ons behouden. Jesaja 33 : 22. II. De beteckenis van «Koninkrijk der hemelen" is, dank zij ons vorig opstel, ree ...

De Heraut
3354 woorden
„Werkt niet om de spijze die vergaat.”.

„Werkt niet om de spijze die vergaat.”.

Werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die bhjft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon desménschen uheden geven zal, want dezen hgeft God de Vader verzegeld. Joh. 6 : 27. Te werken., eiken dag dien God ons geeft; iets dat tegen de lengte van dien ...

De Heraut
1915 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit hit Kerkblad van it Januari. Acta van de Classis Franeker. Ds. Ten Hoor is naar toerbeurt Praeses en benoemt, met goedvinden der vergadering, Ds. Van Goor tot Assessor en Ds. Van Lingen tot Scriba.Ds. Ten Hoor doet, mede namens Ds. V ...

De Heraut
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN
J. H. DONNER
M. NOORDTZIJ
888 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Dultschland. Nog iets over de gedaanteverwisseling der Reformirte Kirchenzeitüng.Wij weten thans iets meer omtrent de gedaanteverwisseling van de «Reformirte Kirchenzeitungn. Pastor Calaminus van Elberfeld zal niet meer redacteur zijn; in zijne plaats treedt Professor Lic. Karl Muller op. ...

De Heraut
WINCKEL.
889 woorden
PASTORIE

PASTORIE

te Boornbergum en Kortehemme. Ingekomen bij de Redactie van de Heraut^ van A. B. te A. / 2.50.Ingekomen bij Ds. Oegema van V. M. te A. ƒ 10. —^•5-^$*4»*ïa> ~'v°— Voor Kootwijk's Scholen. Ingekomen bij Ds. H, W. VAN LO ...

De Heraut
121 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Serooskerke (Walch.) en Schoonhoven B, J. E. Vonkenberg, cand. te Amsterdam. — Arnemuiden, J. H. F. Gangel te Aalten. — Voorthuizen B, E-J-Vonkenberg. cand. te Amsterdam. — Nunspeet, H. M. van der Vegt te Heerde. — Emmen, H. A. Dijks ...

De Heraut
342 woorden
Ter overname aangeboden.

Ter overname aangeboden.

Ter overnameaangeboden, op een netten stand te Rotterdam, een goed beklante ZAAK in Melk, Boter, Kaas en Kruidenierswaren, die 15 jaar door een en denzelfden persoon is gedreven. Br. fr., lètt. P., bij den boekhandelaar J. M. BREDÈE, Rotterdam. ...

De Heraut
40 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.)Mijnheer de Redacteur'.Wil mij ten dienste der zending van de vroegere Christ. Ger. Kerk, alsook in mijn eigen belang s. v. p. toestaan, naar aanleiding van uw art. ïOnze kerken in Indië" in de Heraut van Zondag 21 Januari 1894, in het v ...

De Heraut
A. DELFOS
915 woorden
Inbinden E Voto Dordraceno.

Inbinden E Voto Dordraceno.

Iliiiliiiacêi.Het beste adres voor het in den Band zetten dertwee deelen E VOTO DORORACENO, is bijJ. H. HEIJITBIJSr, BOEK- en BIIBELBINDER, FOELÏESTRAAT No. 4, boveii, bij de PRINS HENDRIKKADE, Toor den spotprijs van 50 CENT. ...

De Heraut
36 woorden
Pastorie te Boornbergum en Kootehemme.

Pastorie te Boornbergum en Kootehemme.

Pastorie te Boornbergumen Kootehemme.De Heere heeft ons verrast. Vijftien honderd gulden werd ons op billijke conditiën reeds aangeboden. Gode de eer! — nog vijfhonderd gulden, en de Geref. kerk te B. en , K. is aanvankelijk financieel geholpen; zi^ kan een pastorie bouwen en een le ...

De Heraut
354 woorden
van 3