GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd nieuws.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het ontstaan i> van een vaste burcht is onse God." Onder welke omstandigheden werd door Luther zijn heerlijk gedicht: ); Een vaste burcht is onze God" gedicht ? Op deze vraag geeft de hoogleeraar Paul Tschackers te Göitingen in het N. Kirchl Zeitschrift, het antwoord Nauwkeurige onderzoekingen brachten aan het licht, dat het gedicht voortkwam uit den gedachtenkring van den Reformator, toen hij predikte over het Hoogepriesterlijke gebed in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 17, en uit de vrees voor oorlog, die hem in het voorjaar van 1528 u verviel Men had van den paus en den keizer minder te vreezen, maar eensklaps ging in Duitschland de alarmkreet op, dat er te Breslau door de Roomsche stenden een verbond was gesloten, aan welks hoofd hertog George stond, die den Evangelischen Vorsten met een aanval bedreifde. Phi ip van Hessen bracht in allerijl een leger op de been. Overal sprak men over middelen van verdediging, die door Luther en Melanchthon alleen in den hoogsten nood werden goedgekeurd. Uit Luther's brieven blijkt althans, dat hij van het krijgsgevaar geweten heeft. Otto von Pack, geheimraad van Jiertog George, had het gerucht uitges rooid en zelfs verscheidene echte of vervalschte stukken uit het vorstelijk kabinet openbaar gemaakt. Al was het, dat hertog George van Saksen de onthullingen van Von Pack loochende, toch hield Luther hem in staat de Evangelischen te vervolgen.

Undigtie bella minaciter impendent", van alle zijden grijnst de oorlog ons aan, schreef Luther in een zijner brieven van het jaar 1528. Voorts nam Luther toen, tijdens de afwezigheid van Bugenhagen de geheele predikdienst te Wittenberg waar. Hij heeft toen drie k viermaal per week gepredikt, en in de reeks leerredenen over Joh. 17 ligt de gedachtenkring, waaruit het lied is ontstaan. Het opschrift van Psalm 46 Deus nosten refugium et virtus" God is ons een toevlucht en sterkte, diende Luther slechts tot motto.

Laat ons er bijvoegen dat Otto von Pack, George's geheimraad naar ons land vluchtte en later zijn bedrog of ontijdige mededeeling met zijn hoofd boette.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 november 1903

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 22 november 1903

De Heraut | 4 Pagina's