GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

GEMENGD NIEUWS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GEMENGD NIEUWS

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een bisschoppelijke vermaning over onvoegzame kleeding. Uit Elzas-Lotharingen meldt men, dat bisschop Benzier bevolen heeft van alle kansels zijner diocese de volgende vermaning voor te lezen. «De toenemende vrijheid in de» kleeding der vrouwen eischt dringend aanhoudende en omzichtige bestrijding door de kerkelijke autoriteit. Het is te vreezen dat het booze voorbeeld, hetwelk in dit opzicht de steden geven, ook op het platte land nagevolgd wordt, wanneer wij niet daartegen optreden. Het is onbegrijpelijk, dat trots den vreeselijken ernst van den tijd, zoo vele vrouwen en meisjes zich aldus blijven kleeden alsof er geen gebod voor christelijke zedigheid bestaat. Terwijl de apostel Paulus wil «dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zich zelve versieren", doen velen juist het tegendeel. Onze soldaten lijden al de ontberingen van den oorlog en zetten voortdurend hun leven vonr ons op het spel, en Christelijke vrouwen en meisjes hebben den treurigen moed, zich in een kleeding te_ vertoonen, die niet alleen in strijd is met alle cKristelijke zede, maar ook een hoon is voor het offerleven dat hare mannen en broeders in liet veld moeteh leiden. Katholieke vrouwen en meisjes! Bekenkt toch wat uwe Christelijke waardigheid medebrengt, en vooroorlooft u zelve en uwe dochters niet het geringste, wat met deze in strijd is, of wat in dezen zoo ernstigen tijd niet betaamt. Neem u in acht dat gij Gods toorn nog niet meer verwekt. Daarom eischt de christelijke eerbaarheid, dat wij ons lichaam eei-zaani bedekken, maar niet dat wij het op prikkelende manier ten toon stellen. Hoe kan dan voor de christelijke zedewet eene kleeding bestaan, die nauw aansluit, de vormen des lichaams niet bedekt, uit doorzichtige of zelfs doorbroken stof bestaat, armen en borst niet volkomen bedekt? Christelijke vrouwen en meisjes! Bedenkt dat eene oneerbare kleeding ook een oneerbare gezindheid verraadt. Wie zulk eene draagt, vernedert zich zelven, benadeelt zijn goeden naam, ^s niet alleen schuldig aan eigene maar ook aan anderer zonden. Met deze beladen zal hij voor Gods gezicht moeten verschijnen. Van Eva zegt de Heilige Schrift dat de zonde met haar is begonnen en dat wij allen om harentwille sterven. Volgt dus niet het voorbeeld van onze zondige stammoeder, maar dat van de maagdelijke moeder Gods, door welke ons genade en het eeuwige leven ten deel valt."

Met uitzondering van de laatste zinsnede kan elk christen deze vermaning onderschrijven. Jammer, dat dit in deze dagen niet alleen in Duitschland noodig is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 juli 1915

De Heraut | 4 Pagina's

GEMENGD NIEUWS

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 juli 1915

De Heraut | 4 Pagina's