GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Gemengd nieuws.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemengd nieuws.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Godsdienstige toestand in Duitschland. In een Engelsch Christelijk' blad lazen wij omtrent den Godsdienstigen toestand in Duitschland, het volgende:

«In een brief heeft Dr. Th. Haarbeck van het johanneum te Barmen — een opleidingsschool voor Evangelisten — het volgende medegedeeld: Ik verheug mij dat gij belang stelt in het Christelijk leven van Duitschland. Gode zij dank, ben ik in staat mededeelingen te doen, die over het geheel genomen tot dank stemmen. Terwijl groote Koninkrijken van deze wereld ineenstorten, spruit het Koninkrijk. Gods als in een lente uit in groen en bloesem. Er is honger iij het land, niet alleen naar brood, maar ook naar het Woord van God. Onze Evangelisten vinden overal geopende deuren en volle kerken, en veel heilbegeerten. Sedert den oorlog, hebben onderscheidene begaafde en geloovige jongelieden zich bij onze school aangemeld, zoodat zich 28 broeders voorbereiden voor Christelijken • arbeid. Onze toekomst is geheel in Gods hand. Wij hebben nog nooit zoo geheel in het geloof geleefd als tegenwoordig. Onze uitgaven zijn viermaal grooter dan vóór den oorlog, maar tot hiertoe heeft ons nog niets ontbroken."

Dit is verblijdend. Maar angstwekkend is het feit, dat in de Pruisische provincie Brandenburg in 1919 ruim 80000 personen een afscheidsbrief gaven aan de Evangelische kerk; slechts 1449 personen voegden zich bij haar.

Een eigenaardige Godsdienstoefening. Een predikant te Liverpool deelt mede, dat hij zijn gemeente het geheele Evangelie van Johannes heeft voorgelezen, welke voorlezing afgewisseld werd door het zingen van , hymnes" en gebeden. Na gedurende drie uur het verhaal van Jezus' omwandeling op aarde, eindigend met zijn kruiziging, gehoord te hebben, werd de gemeente genoodigd des Heeren Avondmaal te vieren. «Na het verhaal van de Opstanding gelezen te hebben, besloten met een lofzang op den verrezen Heiland, gaat men naar huis met een gevoel van geestelijke vernieuwing, " verzekert de Liverpoolsche prediker.

Of hij van voornemen is om zulke samenkomsten gedurig te houden, meldt hij niet.

Strijd in Zion. In Ome Toekomst wordt gemeld, dat de weduwe van Dowie van Los Angeles Billy Sunday heeft verzocht om haar te helpen in de groote opwekkingscampagne, welke zij in de Independent Church in Zion City 111, nabij Chicago, van plan is te houden. Het doel der Campagne is om Wilbur Glenn Voliva, die na Dowie's dood leider was van Zion City, te verdrijven. Zij houdt Voliva voor een bedrieger, die niet de leer van Dowie verkondigt. De opwekking zou 6 Juli beginnen. Billy Sunday, de bekende Evangelist, zou daarvoor gedurende twee dagen een meeting houden. Het is opmerkelijk dat Billy Sunday zich voor zulk kleiner werk leenen wil. Vroeger deed hij alles zoo grootscheeps. Zijn campagnes in de een of andere groote stad duurden steeds een paar maanden. De tent die daarvoor gebruikt werd, kostte soms een half millioen gulden. En dat geld en zooveel meer, ook eenige honderd duizenden als honorarium voor den prediker, kwam er Daarna is Sunday aan het werk gegaan om de leening, die het aan de Vereenigde Staten mogelijk moest maken zich in den grooten wereldoorlog te werpen, te doen slagen^ Het was de „Vrijheidsleening". De Vereenigde Staten moesten er aan medewerken om t de volken te bevrijden van het gehate Duitsche Militairisme. Wat werd Sunday uitbundig toegejuicht, als hij den Duitschen Keizer met scheldwoorden te lijf ging! Doch er kwam kentering in de publieke , opinie. Daardoor, zoo stellen wij het ons voor, zijn de papieren van Billy Sunday t gedaald. En zoo verklaren wij, dat hij zich leende tot een actie tegen Volviva, door de weduwe van. ­ Dowie op touw gezet. Deze actie komt in een eigenaardig licht te staan, wanneer men weet dat deze vrouw ook tegen haar man geageerd heeft, toen deze nog in „Zion" de leiding had.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 oktober 1920

De Heraut | 4 Pagina's

Gemengd nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 oktober 1920

De Heraut | 4 Pagina's