GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 19

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 19

Rede gehouden bij de aanvaarding van het Ambt van Hoogleeraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

24 vormt op dit oogenblik het onderwerp van levendige gedachtenwisseling. vrijheid wat

geëischt,

dan

tot nog toe wordt voor den rechter

zoowel

om als bewijsmiddel te h a n t e e r e n

hem goeddunkt, alsook om zelf de waaide van elk be­

wijsmiddel den

Meer

hier zóó, daar anders te bepalen.

W e staan aan

vooravond van een grondige herziening van het Neder­

landsen

burgerlijk

ontwikkeling

van

bewijs.

Zal

zij

zegenrijk

ons p r i v a a t r e c h t !

zijn

voor

de

Indien ja, dan althans

slechts onder één onafwijsbare voorwaarde, dat zij gepaard ga met een tegemoetkoming aan de wenschen van hen, die een snellere en goedkoopere berechting van burgerlijke processen een

dringenden

eisch

des

tijds

noemen.

Niet

slechts

het

materieele recht, ook het formeele roept om herziening. Ligt het

daaraan,

dat bij

het

in

het leven treden van

nieuwe regelingen en instellingen h e t verschijnsel is waar te nemen,

d a t men

het

gebied van den gewonen

rechter eerder gaat beperken dan uitbreiden? de geschillen

van de ongevallen-wet

burgerlijken

D a t men voor

beroepsraden

in

het

leven roept, waarbij zelfs het hier te lande nooit zeer popu­ laire leekenelement in de rechtspraak wordt opgenomen ? D a t men zich de scheidsgerechten, die naar aanleiding van moei­ lijkheden

bij

de uitvoering van

het arbeidscontract

zullen

hebben recht te doen, voorstelt als afzonderlijke colleges die de t a a k van den gewonen rechter beperken ? Zeker ligt het niet daaraan onderdrukt

alleen en zelfs niet in de eerste plaats.

kan

de

gedachte

niet

worden,

Maar

dat de logheid

onzer burgerlijke procedure aan deze regelingen niet vreemd is.

Het

beeld,

M. H.,

dat

ik U ophing van den toestand,

waarin de wetenschap van het privaatrecht tegenwoordig ver-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 1904

Inaugurele redes | 41 Pagina's

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 19

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 1904

Inaugurele redes | 41 Pagina's