GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 29

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 29

Rede uitgesproken ter gelegenheid van den Dies Natalis der Vrije Universiteit

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

zelfde beschouwingen en argumenten verwachten kan. Ook Calvijn bewondert in de Schrift „meer de waardigheid der zaken dan de bekoorlijkheid der woorden", en evenals eeuwen geleden Lactantius en Hieronymus, schrijft hij de stijlloosheid der Schrift toe aan Gods voorzienigheid. ,,Want ook dit is niet zonder de uitnemende voorzienigheid Gods geschied," zoo zegt hij, „dat de verheven verborgenheden van het hemelsche Koninkrijk voor een goed deel onder een verachtelijke nederigheid van woorden werden meegedeeld; opdat niet, wanneer ze met schitterender welsprekendheid verklaard zouden zijn, de goddeloozen spottend zouden zeggen, dat alleen de kracht der welsprekendheid hier heerschte. Maar daar thans die ongepolijste en schier ruwe eenvoud een grooteren eerbied voor haar opwekt dan eenige welsprekendheid der redenaars zou vermogen, wat mogen wij daardoor anders oordeelen dan dat de kracht van de waarheid der Heilige Schrift te machtig is, dan dat zij woordkunst zou noodig hebben?"") De antieke argumentatie te boven gaat Calvijn echter, wanneer hij verder zegt: ,,Lees Demosthenes of Cicero, lees Plato, Aristoteles of anderen, wie ge maar wilt van die soort: zij zullen u, ik erken het, buitengewoon aantrekken, genot verschaffen, roeren, meesleuren; maar indien gij u van hen wendt tot de lezing der Heilige Schrift, dan zal deze, of ge wilt of niet, u zoo levendig aangrijpen, zoo in uw hart doordringen, zoo in uw merg zich zetelen, dat, vergeleken bij de uitwerking van dat gevoel, de kracht van die redenaars en wijsgeeren schier verdwijnt." Al komt dus ook Calvijn in zijn literaire beoordeeling der Schrift niet uit boven de opvattingen der oude wereld en ligt ook hij nog onder den ban der antieke rhetorica, die van geen andere cultuursferen met andere aesthetische normen wist, zoo treft hij toch hiermee het wit, dat hij de Heilige Schrift in haar essentiëele beteekenis hoog uitheft boven elke letterkundige beoordeeling, omdat haar rede niet is in bewegelijke woorden der menschelijke wijsheid, maar in betooning des Geestes en der kracht Gods.

27

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1939

Rectorale redes | 34 Pagina's

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 29

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1939

Rectorale redes | 34 Pagina's