Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

62 resultaten
Filteren
van 7
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 1

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 1

TB 02Ö0ELOQUENTIA DIVINA HET STIJLPROBLEEM DER OUDE CHRISTENENDR. A. SIZOO/ / 1 " ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
11 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 27

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 27

ondergaan, in geboren worden en sterven, gebeurtenissen, die afgemeten worden naar tijdsruimten, die als de lettergrepen en de woorden van den gang dezer wereld zijn. Evenals ons gesproken woord daarheen gaat door elkaar opvolgende en dan weer verdwijnende woorden en passend en aangenaam wordt on ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
329 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 18

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 18

in hun kerker troostbrieven schrijft, dan wendt hij zich tot deze broeders, wien de marteldood voor oogen staat, in een stijl, waarop de meest verfijnde rhetorische fijnproever geen aanmerking zou kunnen maken: fraai gebouwde en nauwkeurig afgewogen cola met parisose en homoioteleuta, commata gev ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
323 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 2

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 2

p ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
1 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 28

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 28

den meegedeeld, ook in den schoonsten stilistischen vorm moet worden uitgedrukt. Svoboda meent") — en wie zich met de sfeer van Augustinus heeft vertrouwd gemaakt, is geneigd die meening te onderschrijven — dat de groote stilist het tricolon zoo vaak gebruikt en het kennelijk bemint '*), niet all ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
324 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 3

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 3

\ o ELOQUENTIA DIVINA HET STIJLPROBLEEM DER OUDE CHRISTENEN. ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
7 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 20

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 20

eloquentius, meer stijlvol, gevonden kan worden*^). ,,Waarom echter," zoo vraagt hij elders"), ,,ontvlammen wij in liefde tot den apostel, wanneer wij dit lezen, anders dan omdat wij gelooven, dat hij inderdaad zoo geleefd heeft." Het is dus de waarheid, die in deze woorden wordt uitgedrukt: de v ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
322 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 4

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 4

Nd^ ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
1 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 31

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 31

althans wat de Sermones betreft, tot Schrijnens opvatting overhel (Vgl. mijn: De invloed van Augustinus'Bijbelstudie op zijn literatuurbeschouwing, Geref. Theol. Tijdschr. 1935, p . 385 e.v.), meen ik, dat de vraag van den oorsprong der rhetorische antithese bij Augustinus zijn aesthetische waard ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
428 woorden
Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 9

Eloquentia Divina : het stijlprobleem der oude christenen - pagina 9

postklassieken tijd, omdat toen een ongebreidelde rhetorische ornamenteeringslust, onder den invloed der tweede sophistiek gretig de practijken der Asiaansche rhetorica toepassend, zich slechts kon uitleven aan onbelangrijke, met het volle leven in geenerlei verband staande materie. De Romeinsche ...

20 oktober 1939
Rectorale redes
A. Sizoo
295 woorden
van 7