GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

PERSSCHOUW

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

PERSSCHOUW

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wenken voor predikanten.

Ds H. W. Laman zoekt naar briljanten en stelt ze dan te kijk in het „Geref. Kerkbl. voor Drente en Ov." In het laatste nummer publiceert hij onder „gevonden briljanten" o.m. het volgende:

„Let op uw kleeding, " zei Ds Gildemeester, als go eens zonder den „mantel der liefde", die veel bedekt, moet optreden; geen fantasiekleuren of - kleeren op den kansel. Zorg voor uw gebaren: spreid niet alle vingers uit, alsof ge aan den ouderling van dienst wildet demonstreeren uw welverzorgde nagels. Let b]j het voorlezen op de onzichtbare interpunctie: één tel wachten bij een komma, twee tellen bij een kommapunt en drie bij een punt. Spreek zuiver Nederlandsoh en laat nooit merken, dat een Hagenaar „bekeurd" wordt door een mooie schilderij en „bekoord" door een agent van politie. Zeg nooit: „laat ons zingen vers 1 en 2, want dan gaat de gemeente misschien optellen en zingen vers 3; zeg dus de verzen 1 en 2 of het eerste en het tweede vers. Pas op voor valsohe zalving, die sommige woorden kan maken tot melkwitte vloeken. Let op de verzorging, ook van kleinigheden in den preekvorm en de kanselmanieren; want al zult ge natuurlijk nooit opgeven ons winkeliersgezang. Gezang 177, (nering voor den winkelier, voor den koopman druk vertier), dit is toch waarheid: de rechte prediker is altijd een echte heer, gentlemanlike in al zijn manieren. Snoei uw preeken; men zegt meestal te veel; er is moed toe noodig om bepaalde gedachten i.e schrappen, opdat de preek niet te vol, te warenhuisachtig worde! Hoed u voor valsche beeldspraak. Zorg ook naar je gehoor toe te komen, want 'het gehoor moet niet tot den prediker komen. De inleiding moet de sfeer scheppen van het tekstverband. Zijt ge klaar, lees dan de preek nog eens duchtig over met de pen in de hand! En denk er om: de preek mag nooit een causerie wezen, zoo, dat je van wal steekt in de vage hoop, na een uur „land" ontdekt te hebben. Heb steeds een thema, een bepaalde gedachte, die als een fuga het geheel beheerscht. Dan neemt de gemeente die mee naar huis. Leert van je voorbeelden; maar volgt ze niet blindelings na: anders zal het van jullie gelden: „de Egyptenaren verzochten het ook, en zij verdronken."

Wij zouden eraan willen toevoegen: vergeet nimmer, dat het beste voor de gemeente, die Christus kocht met Zijn bloed, niet goed genoeg is.

Afschaffing School. admissie-exauien Theol.

Aan het Cuiutoreaverslag der Theol. School ontleenen we:

„Door Dr Dijk wordt rapport uitgebracht van de bespreking met den Senaat der V. U. inzake het gemeenschappelijk admissie-examen (zie Handelingen 1929, art 28); de Senaat der V. U. heeft overwegend© bezwaren om den voorgestelden weg van een gemeenschappelijk admissie-examen in te slaan, voornamelijk omdat dit examen alleen toegang zou geven tot de theologische faculteit en niet tot de andere faculteiten; het Curatorium constateert, dat wegens deze bezwaren de gedachte van een gemeenschappelijk admissieexamen geheel moet worden losgelaten. Voorts wordt besloten aan de Generale Synode voor te stellen het in art. 13 van het reglement voor de Theol. School genoemde admissie-examen af te schaffen, met dien verstande, dat dit niet geldt voor aanstaande studenten uit het buitenland, en met deze overgangsbepaling, dat het in 1930 en 1931 nog zal worden afgenomen. Door de Hoogleeraren worden geen voorstellen gedaan omtrent meerdere waarborgen, dat degenen, die zich aanmelden voor de studie aan de Theol. School, genoegzaam principieel gevormd zijn voor de theologische studie. (Zie Handel. 1929, art. 28, sub VI); him aandacht blijft echter ten voUe aan 'het onderzoek naar de beweegredenen gewijd."

Indien de Synode in dezen geest besluit volgt de V. U. van zelf.

Is het zoover, dan steken wij de vlag uit.

HEPP.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 augustus 1930

De Reformatie | 4 Pagina's

PERSSCHOUW

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 augustus 1930

De Reformatie | 4 Pagina's