GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

KERKELIJKLEVEN

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

KERKELIJKLEVEN

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Hulp opleiding predikant Argentinië.

In hartelijken dank ontving ik, met bestemming mede Toor de opleiding van een predikant voor Argentinië:

ƒ37.08, collecte van de Geref. Kerk te Lutten a. d. Dedems- Taart; ƒ2.50 van N. N. te B., „persoonlijk element reis Amerika". ƒ10.— van K. R. Pzn. te BI.; ƒ2.— van Mr T. W. B. te M.

Tezamen ƒ51, 58.

Er zijn nog meer toezeggingen; ik leef dus in hope, •n in dankbaarheid.

" K. SCHILDER. Giro 127278.

De Groote Catechismus van Zachaiias ürsinns. (XV.)

161. Wat is een vreemde God?

Alle ding buiten God, die Zich in Zijn Kerk geopenbaard heeft, waarop de menschen eenig vertrouwen stellen, of dat zij méér dan God, of in gelijke mate als God, liefhebben of vreezen; of waaraan zij godsdienstige hulde en eerbewijzing toebrengen, buiten of tegen het Woord Gods.

162. Waarom wordt er bijgevoegd: voor Mijn aangezicht?

Opdat wij alle afgoderij, niet slechts voor de oogen der menschen, maar ook in onze harten, vlieden, daar alle dingen voor de oogen Gods openliggen.

163. Wat is het tweede gebod?

Gij zult u geen gesneden beeld, noch eenige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen beneden op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is; gij zult u voor die niet buigen noch die dienen. Ik toch, de Heere, uw God, ben een sterke Ijveraar, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, tot in het derde en vierde geslacht dergenen, die Mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.

Wé. Wetke is de heteekenis van dit gebod?

Dat wij God op geen andere wijze trachten te dienen, dan Hijzelf in Zijn Woord voorgéschreven heeft.

165. Wordt door dit gebod verboden het uithoumen of schilderen van allerlei beelden?

Neen; maar alleen van die, welke gemaakt worden, hetzij om God uit te beelden, hetzij om Hem te dienen.

166. Waarom ml God niét uitgebeeld worden onder een zichtbare gedaante?

Omdat, daar Hij een eeuwige en onbegrijpelijke Geest is, alle voorstelling van Hem onder een lichamelijke, verderfelijke en doode gedaante, door menschen gemaakt, een leugen aangaande God is, en een verkleining van Zijn Majesteit.

167. Wat is het, God door beelden dienen?

Het is in de aanbidding van God, hetzij met de ziel, hetzij met het lichaam, tot die beelden te worden atgeleid, alsof God ons zekerder hoeren zou, als Hij bij die (beelden) wordt aangebeden; of door gedachte of gebaar, of mededeeling van den Goddelijken Naam, of door welk uiterlijk teeken ook, aan die (beelden), alsof ze God voorstelden, hulde te bewijzen; of door welke manier ook van gebruik dier (beelden). God te willen dienen.

G. B.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 december 1938

De Reformatie | 8 Pagina's

KERKELIJKLEVEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 december 1938

De Reformatie | 8 Pagina's