GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

60 resultaten
Filteren
van 6
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring in Ameiika. (XV.) (Intermezzo: antvsfoord aan ds D. Zwier, II.) In het voorgaande artikel lieten we uitkomen, dat het „eerste punt" van de synode van Kalamazoo, gelezen onder de vóóronderstelling, dat het begrip der „gun ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
G. B.
5512 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De scheuring In Amerika. (XIV.) (Intermezzo: antwoord aan ds D. Zwier (I).) Zooals gezegd, gaan we tlians gaarne over tot beantwoording van ds Zwier. Zijn opmerkingen zijn in Persschouw van verleden week opgenomen. Wel is, waar breke ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
G. B.
3430 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Indïukken van de Crenerale Synode (VI.) Pèrspolemiek. Een mooi moment was dat, waarin de perspolemiek aan de orde kwam.Groot gevaar was er, dat dit oogenblik aanleiding worden zou tot nieuwe polemiek, en dan over de polemiek o ...

De Reformatie
GERARD M. VAN PERNIS
K. S.
Dr H. H. KUYPER.
Dr K. SCHILDER.
S. GREIJDANUS.
G. B.
6641 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Indrukken van de Generale Synode. (V.) Theologische Hoogeschool. Verleden week heelt de Theologische Hoogescliool — zooals thans ook officieel de naam definitief is vastgesteld — een lange beurt gehad. Twee zaken met name vroegen de aandacht: de instelling van een ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
G. B.
4430 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Indrukken van de Generale Synode. (IV.) Evangelisatie onder studenten. De evangelisatie onder studenten kwam verleden weeli aan de orde. Eén der commissies had over deze aangelegenheid een breed rapport ingediend, waarvan dit de conc ...

De Reformatie
K. S.
L. D.
G. B.
3340 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Het verbond Gods". (X.) Door bemiddeling van een lezer kreeg ik inzage van een noot in „Calv. Wkbl.", waarin wordt gewezen op „De Rel" van 9 Aug. 1929; ik haal daar een citaat uit „De Wekker" aan, waarin ontkend wordt, dat liet genadeverbond een hoofd heeft, alsme ...

De Reformatie
K. S.
N.S.B.
C.D.U.
G. B.
4590 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Indrukken van de Generale Synode. (II.) Pauze.Verleden week gaven we geen „indrukken". Niet, dat we liet zonder indrukken moesten of konden stellen. Maar de synode is zoo goed als niet in plenaire zitting saamgekomen, sinds we ons laatste woord er over schre ...

De Reformatie
K. S.
H. M.
L. DOEKES.
G. B.
5085 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Het verbond Gods". (IX.)We zouden — daarmee werd 14 dagen geleden ons artikel beëindigd — nog even terugkomen op de door ons toen gegeven aanlialing van Comrie.Reeds vernamen we, hoe naar liet oordeel van Hulst, hier (d.w.z. in de van Comrie aangehaalde volzinnen) de wijsbegeerte „ ...

De Reformatie
K. S.
L. DOEKES.
A. SCHILDER.
G. B.
4296 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Indrukken van de Generale Synode. Ter inleiding Ook ditmaal zullen we eenige indrukken van de synode geven. Op volledigheid zullen we daarbij geenszins staan. Het verslag van onzen correspondent zal de volledigheid, mijn indrukken ev ...

De Reformatie
K. S.
A. SCHILDER.
G. B.
2842 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Het verbond Gods”. (VIII.) We konden deze week nog •wel even doorpraten over wat blijkens ons vorig nummer een predikant noemde het „eerstgeboorterecht". • We herinnerden aan het werk van de predikanten K. J. Pieters en J. R. Kreulen, wier geschrift kerkelijk geap ...

De Reformatie
K. S.
A. SCHILDER.
H. M.
T. TIELEMAN.
K. SCHILDER.
G. B.
7087 woorden
van 6