GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
A. DELFOS
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort verslag van de vergadering der classis Brielle, gehouden 4 Aug. 1909.1. De vergadering wordt op de gewone wijze geopend.2. Op éen na zijn al de kerken wettig vertegenwoordigd. O /er I de afweiigheid van een Dienaar des Woords spreekt de vergadering haar afkeuring uit.3. ...

29 augustus 1909
De Heraut
A. DELFOS
Ds. R. SYBRANTY
634 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De kerkeraad der Geref, Kerk te Bolnes verzoekt kerkeraad en schoolbesturen, die een collectant voor een of ander doel uitzenden. Dij eventueel bezoek aan onze gemeente, daarvan minstens eenigen lijd van te voren bericht te zenden, teneinde teleurstelling te voorkomen.Namens den Kerkeraad: ...

20 juni 1909
De Heraut
A. VAN DRIMMELEN
Ds. E. J. KOPPE
J. VAN DER LINDEN
J. IMPETA
J. C. DE MOOR
G. ELSHOVE
A. DELFOS
1177 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Almkerk. Aan de Kerken in de classis wordt bericht, dat de classikale vergadering D.V. zal gehouden worden te Almkerk den 17 en Juni, 's morgens 9 uur.Punten voor het agendum worden ingewacht bij de roepende kerk tot den 5en Juni aan 't adres van den ...

23 mei 1909
De Heraut
J. OSINGA
M. IPPEL
B. J. ESSER
P. JUKKENEKKE JzN
A. DELFOS
J. H. BROEK ROELOF
T. VAN GEMEREN
LOD. P. KRIJGER
914 woorden
officieele Berichten.

officieele Berichten.

L. S.De classe Apeldoorn van de Geref, Kerken in Nederland heeft in hare vergadering van heden peremptoir geëxamineerd en met algemeene stemmen toegelaten tot de Bediening des Woords en der Sacramenten den heer M. van Alphen, beroepen Pred. van Voorst.Namens de classe; J, GIS ...

14 februari 1909
De Heraut
L. S.
J
GISPEN
A. DELFOS
C. A. VAN NOOD
931 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

ZEVENBEKGEN. 26 Nov. Onze geachte leeraar, Ds. L. G. Goris, hoopt op 23 Dec. a. f. den dag te herdenken, waarop hij voor 25 jiar in het ambt werd ingeleid.Achtereenvolgens diende hij de gemeenten L»ngeslag Eaamer, Veenwouden, De Knijpe en Zeyenbergen.Het worde zijn Eerw. nog vele ja ...

6 december 1908
De Heraut
G. BAX
scriba.
R. J
AALBERTS
A. DELFOS
J. EIGEMAN WzN.
K. VAN DEN BERG
F. J. v. D. ENDE
Ds. A. C. HEIJ
1143 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Generale Synode der Gereformeerde kerken in Nederland. Vijfde Zitting. (Vervolg).Na ds pauze wordt in zake punt M 16 van het agendum, rakende een bezwaarschrift van Br. J. te W., het volgende besloten: a. De Synode spreekt als haar oordeel uit, dat in ...

13 september 1908
De Heraut
J. SCHOONHOVEN
praeses.
A. BBRENDSE
scriba.
A. DELFOS
Scr.
5584 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De Prov. Synode van Overijsel zal dit jaar D.V. gehouden worden te Zwolle. De punten ter behandeling worden ingewacht bij den Ketkeraad vóór 28 Mei a.s.Namens den Kerkeraad: L. BOSCH.Zwolle, 7 Mei 1908.Korte notulen van de vergadering der classe Brielle, op 6 Mei 1908. ...

17 mei 1908
De Heraut
A. DELFOS
Ds. G. VERRIJ
1040 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

GoRINCHEM Zondag 9 Febr. j.l, was voorde gemeente alhier een blijde dag, In de morgengodsdienstoefening werd onze beroepen leeraar, Ds. C^Lindeboom, bevestigd door zijn zsager, Ds. Hoekstra van Hazerswoude, die tot tekst had Joh, 3 : 30—31.'s Avonds deed de bevestigde leeraar zijne intrede ...

16 februari 1908
De Heraut
J. H. VAN NEEDE
A. DELFOS
Ds. A. ANDREE.
722 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort Verslag van de Vergadering der Classis Brielle, gehouden den 7 Nov. 1907.1. De Vergadering wordt op de gewone wijze geopend.2. Al de Kerken zijn wettig vertegenwoordigd. Aan een tweetal diakenen-afgevaardigden wordt zitting en keurstem verleend.3. Aan Ds. Dekker wordt do ...

24 november 1907
De Heraut
Ds. J. JOH. WIELENGA
A. DELFOS
666 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classis Almkerk. As.n de kerken in de classis wordt bericht, at de classicale vergadering D. V. 19 Sept. al gehouden worden te Almkerk, en dat de aken voor het agendum voor of op den sden ept. bij de roepende kerk van Werkendam B, oeten worden ingediend.Nanp ...

18 augustus 1907
De Heraut
J OSINGA
A. DELFOS
PH. W. H. ESKES
D. B
HAGENBEKK.
1184 woorden
van 3